Sprejem klica v nujni medicinski pomoči

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E dmsbzt.celje@gmail.com
Datum & čas

12/11/2024

14:30

Lokacija

Online

14.30 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.15

Uvod

15.15 - 16.15

Predstavitev dispečerske službe zdravstva Slovenije

16.15 - 17.30

Sprejem klica v NMP

17.30 - 18.00

Komunikacijske veščine in pasti v vodenju klica

18.00 - 19.00

Delavnica

19.00 - 19.30

Refleksija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 30 eur brez DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do popusta in znaša 15 € brez DDV. Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Prijave so na portalu Zbornice – Zveze, kamor vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu
povezavo za predavanje. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi. S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi
zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na dmsbzt.celje@gmail.com