SPOPADANJE Z EPIDEMIJO COVID – 19

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

27/5/2021

14:45

Lokacija

v spletnem okolju zoom

14.45 -15.00

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo ne e mail, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje

15.00 -15.15

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

15.15-16.00

Potek COVID 19 epidemije in organizacija zdravstvene nege v bolnišnici Jolanda Munih

16.00 - 16.45

Zdravstvena nega bolnika s COVID 19 na bolnišničnem oddelku Asja Jaklič

16.45 - 17.00

ODMOR

17.00- 17.45

Zakaj mora bolnik s COVID 19 na oddelek za Intezivno terapijo III, UKCL? Janja Perme Hajdinjak

17.45 - 18.00

Diskusija, povzetek izobraževanja, zaključek Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner , Jolanda Munih in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacije za člane DMSBZT NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.  

Prijava

Izobraževanje bo potekalo preko spleta. Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 22. 05. 2021, oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40.

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni