Spomladansko srečanje Slovenskega nefrološkega društva in Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

E info@nefroloska-sekcija.si
Datum & čas

3/6/2022

15:30

Lokacija

Adria Ankaran Hotel, Ankaran

Poglej na zemljevidu

Petek, 3.6.2022

15.30 - 16.00

I. SKLOP Moderatorja: Andrej Škoberne, Milica Podobnik

Registracija udeležencev

16.00 - 16.20

Pozdravni nagovor in uvod Ana Koroša, Andrej Škoberne

16.20 - 17.20

Skupni izzivi v bolnišnični nefrologiji: Irena Zidar Hermina, Hatunić Bajrektarević, Andrej Škoberne

- Paliativni bolnik

- Skrb za žile, odvzem krvi, periferni kanal, CVK

- Prepoznava problemov pri bolniku

- Bolnišnična edukacija

17.20 - 17.40

Skupna razprava

17.40 - 18.40

Skupni izzivi pri hemodializi: Klinična obravnava žilnih pristopov – načela, praksa, dileme, rešitve Vladimir Premru, Cvetka Likar, Andreja Levstek, Lili Pejanović

18.40 - 19.00

Skupna razprava

19.00 - 20.00

Skupni izzivi pri peritonealni dializi: Robert Ekart, Vlasta Malnarič Marentič, Darja Cesar

- Izzivi pri zdravniškem delu v večjih centrih

- Izzivi pri zdravniškem delu v manjših centrih

- Izzivi pri sestrskem delu na PD

20.00 - 20.20

Skupna razprava

21.00

Večerja

Sobota, 4.6.2022

Moderatorja: Robert Ekart, Ana Koroša

9.00 - 10.00

Skupni izzivi v ambulantni nefrologjji: Andreja Marn Pernat, Maja Mravljak, Polona Kolenc

- Izzivi pri zdravniškem/organizacijskem delu v večjih ambulantah

- Izzivi pri zdravniškem/organizacijskem delu v manjših ambulantah

- Izzivi pri sestrskem delu nefroloških ambulantah

10.00 - 10.20

Skupna razprava

10.20 - 10.30

Predstavitev nove knjižice – Zdrav življenjski slog za zdrave ledvice Aljoša Kuzmanovski

10.30 - 10.40

Predstavitev nove knjižice – Okusne jedi za ledvične bolnike Janja Kogovšek, Meta Čehovin, Maša Šklep, Bojan Knap

10.40 - 11.00

Model prehranske obravnave v Nefrodialovih dializnih centrih O.N.

11.00 - 11.10

Skupna razprava

11.10 - 12.10

Skupni izzivi v transplantaciji:

- Trenutni največji izzivi in dobre plati kot jih vidimo iz zdravniške strani Gregor Mlinšek

- Trenutni največji izzivi in dobre plati kot jih vidimo iz zdravniške strani O.N.

12.10 - 12.30

Skupna razprava

12.30 - 13.00

Odmor Moderatorja: Andreja Marn Pernat, O.N.

13.00 - 14.00

Novartis

14.00 - 14.30

Astellas

14.30 - 15.00

Swixx Biopharma

15.00

Kosilo

Splošne informacije

Strokovni odbor: Andrej Škoberne, Vladimir Premru, Robert Ekart, Andreja Marn Pernat, Gregor Mlinšek, Milica Podobnik, Ana Koroša

Organizacijski odbor: Andrej Škoberne, Gregor Mlinšek

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za člane Z – Z