Spolno prenosljive in druge okužbe kože

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji

E mojca.vrecek@kclj.si
Datum & čas

18/11/2022

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Rimske Terme

Poglej na zemljevidu

Petek,18.11.2022

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 8.40

Otvoritev strokovnega srečanja

I. SKLOP

SPOLNO PRENOSLJIVE OKUŽBE Moderator: Mojca Vreček

8.40 - 9.10

Predstavitev dela v ambulanti za spolno prenosljive okužbe Petra Dolničar Marić, dipl. m. s., Tanja Pulko, dipl. m. s.

9.10 - 9.40

Sifilis Andreja Murnik Rauh, dr. med., specialist dermatovenerolog

9.40 - 10.10

Gonoreja Maja Benko, dr. med., specialist dermatovenerolog

10.10 - 10.40

Opičje koze Vanesa Koračin, dr. med., specializant dermatovenerolog

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.30

Čas je za kavico in rogljiček

II. SKLOP

SPOLNO PRENOSLJIVE OKUŽBE II. Moderator: Simona Muri

11.30 - 11.50

Klamidija in urogenitalne mikoplazme Maja Mastnak, dr. med, specialist dermatovenerolog

11.50 - 12.10

Kondilomi in moluski Maja Jović, dr. med, specialist dermatovenerolog

12.10 - 12.40

Obravnava transspolnih in spolno nenormativnih oseb dr. Mojca Šoštarič Zvonar, specialistka klinične psihologije

12.40 - 13.10

Epidemiološko spremljanje spolno prenešenih okužb v Sloveniji Izr. prof. dr. Irena Klavs, dr. med.

13.10 - 13.30

Razprava

13.30 - 14.30

Nekaj na žlico

III. SKLOP

DRUGE SPREMEMBE NA SPOLOVILU Moderator: Liljana Kralj

14.30 - 15.00

Dermatoze spolovila/razjede na spolovilu Bor Hrvatin Stančič, dr. med., specializant dermatovenerolog

15.00 - 15.30

Perigenitalne okužbe pri otrocih Olga Točkova, dr. med, specialist dermatovenerolog

15.30 - 16.00

Atopijski dermatitis – različne klinične slike in možnosti zdravljenja Mateja Strabek Zorko, dr. med, specialist dermatovenerolog

16.00 - 16.20

Razprava

16.20 - 17.00

Občni zbor, sestanek IO

18.00

Večerja

Sobota,19.11.2022

IV. SKLOP

DRUGE OKUŽBE KOŽE I. Moderator: Klara Rožmanec, Bernarda Gostič

8.30 - 9.00

Celulitisi prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica, specialistka dermatovenerologije

9.00 - 9.30

Ambulanta za obolenja parastomalne kože Anita Jelen, dipl. m. s., mag. ZN, ET

9.30 - 10.00

Herpes simplex vs. herpes zoster Prof. Mateja Dolenc Voljč, dr. med., specialistka dermatovenerologije

10.00 - 10.20

Veruke in otiščanci – toaleta in oskrba Bernarda Gostič, sms

10.20 - 10.40

Aplikacija i. m. terapije pri spolno prenosljivih okužbah Mojca Vreček, dipl. m. s., univ. dipl. org., ET

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.20

Ena kavica bi dobro dela

V. SKLOP

DRUGE OKUŽBE KOŽE II. Moderator: Sandra Pirc

11.20 - 11.40

Globoke mikoze pri otrocih - toaleta in oskrba Petra Špendal, ZT

11.40 - 12.00

Glivične okužbe v kožnih gubah - toaleta in oskrba Klara Rožmanec, sms

12.00 - 12.20

Odvzem vzorca na glive Jelena Todorović, dr. med., specialistka klinične mikrobiologije

12.20 - 13.00

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Razstava slik: KULTIVACIJA IN IZOLACIJA, Kaja Mihajlović

Strokovno izobraževanje je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo s spolno prenosljivimi in drugimi okužbami kože na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 160 €). V kotizacijo so všteta predavanja, izročki, pogostitve v odmorih, kosilo, večerja in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0225 – 18112022.
Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Cena bivanja za udeležence dogodka je 100€/osebo v dvoposteljni sobi za nočitev z zajtrkom in 115€ v enoposteljni sobi.
Rezervacije se urejajo preko maila na: booking@rimske-terme.si ali na telefonski številko 03 574 2000. Ob rezervaciji je potrebno povedati, da ste udeleženci strokovnega srečanja.
Organizacijski odbor: Vreček Mojca, Simona Muri, Liljana Kralj, Mediha Keranović, Tadej Sutlar, Sandra Pirc, Bernarda Gostič, Rožmanec Klara, Dolničar Petra

Vljudno vabljeni!