Spirometrija v medicini dela, prometa in športa

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

T 041 902 806 E sekcija-mdps@zbornica-zveza.si
Datum & čas

17/5/2024

18:30

Lokacija

Hotel Bellevue - Šmarjetna gora, Šmarjetna Gora 6, 4000 Kranj

Poglej na zemljevidu

8.30 - 11.30

Ogled podjetja Goodyear (glejte opombo spodaj)

11.30 - 12.00

Registracija

12.00 - 13.00

Kosilo

13.00 - 13.10

Pozdrav

13.10 - 13.30

Kaj je novega pri smernicah za astmo in KOPB Rezelj Mariana Paula

13.30 - 13.50

Astma, kje smo danes Zrnić Maja

13.50 - 14.10

Kajenje Brence Karmen

14.10 - 14.30

Pljuča in KOPB Makuc Daša

14.30 - 14.50

Odmor

14.50 - 15.10

Bolezni pljuč bolnikov, izpostavljenim azbestu Adamič Katja

15.10 - 15.30

Pletizmografija in termodermogram v MDPŠ

15.30 - 15.45

Razprava

15.45 - 16.15

Spirometrija v MDPŠ: študije primera Zgubič Leopold

16.15 - 18.30

Delavnice: pletizmografija, termodermogram, spirometrija pri odraslem in spirometrija pri otroku

18.45

Zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen medicinskim sestram v medicini dela, prometa in športa in vsem zaposlenim, ki izvajajo preiskave pljuč.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00201-17052024.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

OPOMBA: za ogled je potrebno kontaktirati predsednico, katera po navodilih podjetja Goodyear poda informacije glede ogleda. Potrebno se je vpisati na seznam, v nasprotnem primeru ogled ne bo možen.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 100.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: sekcija-mdps@zbornica-zveza.si

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Odjava
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % plačane kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.