Spirometrija in inhalacijska zdravila

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Datum & čas

8/11/2019

00:00

Lokacija

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,Ulica talcev 9, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

09:00 - 09:20

Registracija udeležencev

09:20 - 10:20

Preiskava pljučne funkcije Jurij Regvat, dr. med

10:20 - 10:40

Izvedba spiromerije Nirmela Lozić, zdr.sod.

10:40 - 10:50

Razprava

Razdelitev v dve/tri skupine

10:50 - 12:00

Praktično izvajanje Nirmela Lozić in sod.

12:00 - 12:45

Odmor s kavo in prigrizkom

12:45 - 13:30

Kaj so inhalacijska zdravila Jurij Regvat, dr. med

13:30 - 14:30

Delavnica v 2 skupinah Prikaz pravilne tehnike inh.zdravil Irena Počvavšek, dipl. med. sestra, Katja Zupanc, dipl. med. sestra

14:30 - 14:40

Razprava

14:40

Razdelitev potrdil in zaključne misli

Več informacij

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

Spirometrija in inhalacijska zdravila


T 040/558-820 E marusy.ahacic@gmail.com

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z  licenčnimi točkami na Zbornici/Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju je enotna za vse udeležence in znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice/Zveze imajo pri kotizaciji 50% popust, kotizacija znaša 95 EUR.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze št. 0201  5025  8761  480, sklic na številko: 00 0208-28092018.

Prijave

Preko prijavnice na spletni strani Zbornice/Zveze. Število udeležencev je omejeno na 50.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/558-820 ali e-pošti marusy.ahacic@gmail.com.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.