SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje ginekologije in porodništva

Organizator

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

E petra.moze@nijz.si
Datum & čas

4/10/2019

08:30

Lokacija

Zdravniška Zbornica Slovenije

Poglej na zemljevidu

08.30 - 09.00

Prihod in registracija

09.00 - 09.10

Nagovor

09.10 - 09.55

Alkoholna problematika mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, spec. soc. med. in spec. javnega zdravja, dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih.

09.55 - 10.40

SOPA pristop mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

10.40 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.55

Obravnava – vstopne točke in viri pomoči Sava Rant Hafner, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

11.55 - 12.40

Obravnava - motivacijski intervju I. del izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.

12.40 - 13.25

Odmor za kosilo

13.25 - 14.55

Obravnava – motivacijski intervju II.del izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med

14.55 - 15.05

Odmor

15.05 - 15.50

Kulturne kompetence Marjeta Keršič Svetel, prof. zgod., dipl. etnol., mag. Ajda Jelenc, univ. dipl. kult.

15.50 - 16.00

Zaključek in evalvacija mag. Tadeja Hočevar univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

Več informacij

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola pri pacientih – področje ginekologije in porodništva


E petra.moze@nijz.si

Splošne informacije

Dogodek je namenjen zdravnicam in zdravnikom, magistricam in magistrom zdravstvene nege, diplomiranim medicinskim sestram ali diplomiranim zdravstvenikom, diplomiranim babicam ali diplomiranim babičarjem, višjim medicinskim sestram ali višjim zdravstvenim tehnikom, srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom, ki delujejo na področju ginekologije in porodništva.

Dodatne informacije

Usposabljanje je brez kotizacije. Zdravstvena nega pridobi za udeležbo 7 licenčnih točk.
Dodatne informacije ter prijave na spletni strani SOPA (www.sopa.si/aktualno).

Prosimo, da o usposabljanjih obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu petra.moze@nijz.si.

Vljudno vabljeni!
Nina Pirnat, dr. med., spec.

Direktorica NIJZ

Mag. Tadeja Hočevar
Vodja projekta