SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola – področje transfuzijske medicine

Organizator

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

E petra.moze@nijz.si
Datum & čas

8/11/2019

07:30

Lokacija

Zavod RS za transfuzijsko medicino

Poglej na zemljevidu

07:30 - 08:00

Prihod in registracija

08:00 - 08:10

Nagovor

08:10 - 08:55

Alkoholna problematika mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, spec. soc. med. in spec. javnega zdravja, dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih

08:55 - 09:40

SOPA pristop mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

09:40 - 10:00

Odmor

10:00 - 10:45

Obravnava – vstopne točke in viri pomoči Suzana Đorđević, univ. dipl. soc. del.

10:45 - 11:40

Obravnava - motivacijski intervju I. del izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.

11:40 - 12:25

Odmor za kosilo

12:25 - 13:55

Obravnava – motivacijski intervju II.del izr. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.

13:55 - 14:05

Odmor

14:05 - 14:50

Kulturne kompetence Marjeta Keršič Svetel, prof. zgod., dipl. etnol., mag. Ajda Jelenc, univ. dipl. kult.

14:00 15:00

Zaključek in evalvacija mag. Tadeja Hočevar, univ. dipl. kom., Karmen Henigsman, mag. psih.

Več informacij

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije

SOPA Usposabljanje iz kratkega ukrepa za zajezitev čezmernega pitja alkohola – področje transfuzijske medicine


E petra.moze@nijz.si

Splošne informacije

Dogodek za področje transfuzijske medicine bo 08.11.2019 (v prostorih Zavoda RS za transfuzijsko medicino)
Dogodek je namenjen zdravnicam in zdravnikom, magistricam in magistrom zdravstvene nege diplomiranim medicinskim sestram ali diplomiranim zdravstvenikom, višjim medicinskim sestram ali višjim zdravstvenim tehnikom, srednjim medicinskim sestram ali zdravstvenim tehnikom, ki delujejo na področju transfuzijske medicine

Prijava

https://www.1ka.si/a/226690

Dodatne informacije

Usposabljanje je brez kotizacije. Zdravstvena nega pridobi za udeležbo 7 licenčnih točk.
Dodatne informacije ter prijave na spletni strani SOPA

Prosimo, da o usposabljanjih obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu petra.moze@nijz.si.

Vljudno vabljeni!
Nina Pirnat, dr. med., spec.                                    Mag. Tadeja Hočevar
Direktorica NIJZ                                                         Vodja projekta