Šola proti bolečini v križu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

18/9/2020

00:00

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

14.45 - 15.00

Registracija

15.00 - 17.00

Teoretičen del

vzroki težav s hrbtenico

preventiva in zdravljenje težav s hrbtenico

varovanja hrbtenice s poudarkom na pravilnem dvigovanju bremen

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 18.30

Praktičen del

Prva pomoč v primeru bolečine v križu

Vaje za krepitev hrbtenice

18.30 - 19.00

Zaključek

Splošne informacije

Zaradi lažjega izvajanja praktičnega dela prosimo, udeležence naj imajo udobno obleko in brisačo oz. penasto podlogo za vadbo.

Kotizacijo članom društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin. Udeležba za člane DMSBZT Ljubljana je brezplačna.
Kotizacija znaša  20 € z vključenim DDV. Člani Zbornice- Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 10 € z vključenim DDV)

Program je v postopku vrednotenje za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 14. 09. 2020,  oz. do zapolnitve prostih mest (10).

Podpredsednica za interesne dejavnosti                 Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik                                                                                 Đurđa Sima