Sodobna zdravstvena nega kirurškega pacienta

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

10/3/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Thermana Park Laško Superior, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

Poglej na zemljevidu

Petek, 10. 3. 2023

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Otvoritev srečanja in podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Moderatorici: Tjaša Kladnik, Adrijana Debelak

9.10 - 9.30

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji skozi štiri desetletja razvoja Adrijana Debelak, dipl. m. s., univ. dipl. org.

9.30 - 11.00

V svetu, kjer si lahko karkoli, bodi vir optimizma! Helena Zajec, NLP trianer, Jungian Coach, OHTC Hipnoterapevtka

11.00 - 11.20

Čustvena stabilnost zdravstvenega delavca je doprinos h kvalitetnejši in varnejši obravnavi pacienta Tjaša Kladnik, dipl. m. s.

11.20 - 11.30

Simpozij

11.30 - 11.40

Minute za diskusijo

11.40 - 12.00

Čustvena stabilnost zdravstvenega delavca je doprinos k kvalitetnejši in varnejši obravnavi pacienta

Moderatorici: Zorica Panić, Lucija Rebernik

12.00 - 12.20

Urgentna bolnišnična obravnava pacienta s trimaleolarnim zlomom gležnja Maja Zalokar, dipl. m. s.

12.20 - 12.40

Sprejem pacienta z obsežno opeklinsko poškodbo Sladjana Cimirotić, dipl. m. s., mag. vzg. in menedž. v zdr.

12.40 - 13.00

Izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta kot posledica spremembe življenjskega sloga in bariatričnega posega Petra Fužir Andonovska, dipl. m. s.

13.00 - 13.20

Zdravstveno vzgojen pacient po bariatričnem posegu Andreja Kušter, mag. zdr. ved

13.20 - 13.30

Simpozij

13.30 - 13.40

Minute za diskusijo

13.40 - 14.30

Kosilo

V ČASU KOSILA SE BODO IZVEDLE VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE TER VSEH OSTALIH ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA SEKCIJE

Moderatorja: Karmen Spacal Jakomin, Igor Robert Roj

14.30 - 14.50

Zdravljenje pacienta s pomočjo ECMO Boris Robič, dr. med., spec. kardiovaskularne kirurgije

14.50 - 15.10

Vloga perfuzionista pri zdravljenju pacienta z ECMO Gregor Cvilak, dipl. zn, perfuzionist

15.10 - 15.30

Zdravstvena nega pacienta po operaciji anevrizme abdominalne aorte Ines Dujc, dipl m. s.

15.30 - 15.50

Operacije vratnih arterij- vloga zdravstvene nege Jelena Prodić, dipl. m. s., Lara Čižmašija, dipl. m. s.

15.50 - 16.10

Timski pristop pri oskrbi kronične rane Miloš Podkonjak, dr. med, specializant splošne kirurgije

16.10 - 16.30

Bolečina- prijateljica ali sovražnica mag. Rešetič Jožica

16.30 - 16.40

Simpozij

16.40 - 16.50

Minute za diskusijo

19.00

Večerja

Razglasitev rezultatov volitev novega predsednika in članov izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Sobota, 11. 3. 2022

8.15 - 9.00

Registracija udeležencev

Moderatorice: Mateja Košak Gregorič, Doris Štuhec, Lidija Fošnarič

9.00 - 9.20

Rekonstrukcije v plastični kirurgiji Ana Katarina Vujkovac Mahmutović, dr. med.

9.20 - 9.40

Sprejemanje vizualnih in funkcionalnih sprememb po operaciji v predelu obraza Dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec. manag.

9.40 - 10.00

Celostna obravnava pacienta po totalni endoprotezi kolka Tjaša Ribaš, dipl. m. s., Brigita Kovačec, dipl. m. s.

10.00 - 10.10

Simpozij

10.10 - 10.20

Minute za diskusijo

UČNE DELAVNICE (vsaka učna delavnica se ponovi 3x)

10.20 - 11.20

Sodobni pristopi pri oskrbi akutne in kronične rane Hubert T. Terseglav Tomazin, dipl. zdrav., ET in Anita Rošić, dipl. m. s., ET

11.20 - 12.20

Merjenje perfuzijskih tlakov, določitev gleženjskega indeksa ter kompresijska terapija z nameščanjem kompresijskih nogavic pacientu po operaciji krčnih žil Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege

12.20 - 13.00

Odmor

13.00 - 14.00

Moč neverbalne komunikacije Adrijana Debelak, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.00 - 14.20

Zgodbe iz zavetišča: ljudje z obrobja sodobne družbe Mateja Rožman, dipl. m. s., ET

14.20 - 15.20

Kako biti v redu Aljoša Bagola

15.20 - 15.30

Minute za diskusijo

15.30

Zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi in njenim strokovnim sodelavcem s kirurškega področja kot drugim specialnostim na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki prihajajo v stik s pacienti, ki so bili v kirurški ambulantni ali hospitalni obravnavi.

Udeleženke in udeleženci izobraževanja z učnimi delavnicami bodo spoznali sodobne in inovativne kot varne in v praksi vpeljane pristope in metode, ki pozitivno vplivajo na pacienta kot izvajalca zdravstvene nege.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €). V kotizacijo je vštet recenziran zbornik, kosilo, osvežitve v odmorih ter večerja. Kotizacijo se nakaže na transakcijski račun Zbornice – Zveze, številka računa 02015-0258761480, sklic 00 0212-10032023, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Rezervacija: Prenočišča so rezervirana v Hotelu Thermana Park Laško, v Laškem, sami morate pa potrditi rezervacijo pod šifro: „SODOBNA ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA PACIENTA“ na kontakt: 034232100, ali E: info@thermana.si.

Udeležencem dogodka nudimo namestitev v hotelu Thermana Park Laško ****, Superior po ugodnejši cenahhttps://book.thermana.si/booking.php?company_id=3a8147c063b505dd2124c801de62be59&date=2023-03-10&nights=1&lang=si&partners_access=KIRURG

Parkirišča so zagotovljena brezplačno ob hotelu in v hotelski garaži plačljiva. Dovolilnico za parkiranje v garaži prejmete na recepciji hotela.

Dodatne informacije

Dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: adrijana.debelak@gmail.com