Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

E imobilizacija@sekcija-resevalci.com
Datum & čas

22/5/2024

08:00

Lokacija

Izobraževalni center ICZR RS, Bazoviška cesta 13, Sežana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

I. SKLOP – Osnove imobilizacije poškodovanca Moderatorja: Thomas Germ, Damjan Lešnik

8.30 - 8.45

Imobilizacija v predbolnišničnem okolju Anton Posavec, Jernej Jeromel

8.45 - 9.00

Imobilizacija hrbtenice in medenice Peter Černe, Tanja Doljak Milost

9.00 - 9.15

Imobilizacije, s katerimi se redkeje srečujemo Anej Kodele, Darjan Kodele

9.15 - 9.30

Prevoz in predaja imobiliziranega poškodovanca Gregor Vidrih, Zoran Petrovič

9.30 - 9.40

Vprašanja in diskusija

9.40 - 10.10

Demonstracija uporabe koritastih nosil

10.10 - 10.30

Odmor, osvežitev

Razstavljanje

→ Vratne opornice

→ Trakcijska opornica

→ Deska za reševanje iz vode

→ Dolga deska

→ Vakuumska blazina

II/I. SKLOP – delavnice iz imobilizacije

10.30 - 12.10

Udeleženci se menjajo na delavnicah posamezna delavnica traja 50 minut

12.10 - 13.10

Odmor za kosilo

II/II. SKLOP – delavnice iz imobilizacije

13.10 - 15.40

Udeleženci se menjajo na delavnicah posamezna delavnica traja 50 minut

15.40 - 16.00

Odmor, osvežitev

16.00 - 16.20

Preverjanje znanja udeležencev Tanja Doljak Milost, Thomas Germ

16.20 - 16.35

Pospravljanje, shranjevanje in higiensko vzdrževanje pripomočkov za imobilizacijo Andrej Humar

16.35 - 16.40

Vprašanja in diskusija

16.40 - 16.50

Izpolnjevanje anket, zaključne misli seminarja in podelitev potrdil Gregor Vidrih, Anton Posavec

16.50

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

→ Strokovno srečanje poteka v obliki delavnic.
→ Število udeležencev je omejeno na največ 50.
→ Na delavnicah so udeleženci v osebni varovalni opremi.
→ Predavanja so skupna za vse udeležence.
→ Preverjanje znanja je teoretično.

Program seminarja je vpisan v register strokovnega izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi. Komisija za oceno ustreznosti programov strokovnih izpopolnjevanj je izdala sklep I – 2024 – 300 – 300 in priznala udeležencem 10 licenčnih tok za udeležbo na delavnici.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). V kotizacijo je vštet recenziran priročnik
seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–22052024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka plačnika, žig in podpis uradne osebe.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski pošti imobilizacija@sekcija-resevalci.si

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na imobilizacija@sekcija-resevalci.si.