Smernice za oživljanje 2021 Evropskega reanimacijskega sveta

Organizator

Društvo MSBZT Celje

Datum & čas

14/5/2021

15:50

Lokacija

webinar

15.50

Registracija

16.00

Povzetek glavnih sprememb od smernic iz leta 2015

17.30

Temeljni postopki oživljanja odraslih in avtomatska zunanja defibrilacija

19.00

Dodatni postopki oživljanja odraslih

19.30

Oživljanje otrok

19.30

Razprava

21.00

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

Prijavite se na portal za prijave Zbornice Zveze, kamor vpišete mail kamor vam bomo poslali povezavo za predavanje.

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje
Kordiš Tomica