Sledljivost materialu – kakovost procesiranja?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

T 041 459 433 E natasa.piletic@siol.net
Datum & čas

16/3/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Terme zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 16.3.2023

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Otvoritev strokovnega srečanja in uvodni nagovori Moderator: Tanja Pristavec, Nataša Piletič

9.15 - 10.15

Ročno čiščenje in ščetkanje instrumentarija in MTP Minamed

10.15 - 10.45

Prikaz ščetkanja – delavnice Minamed

10.45 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.20

Odmor

Moderator: Mateja Kugonič

11.20 - 11.50

Ovojnine v sterilizaciji za enkratno uporabo Marko Shulz, Meditrade

11.50 - 12.20

Uporaba indikatorjev v sterilizaciji Nataša Kuhar, Sanolabor

12.20 - 12.50

Sledenje in reprocesiranje medicinskih pripomočkov v Operacijskem bloku UKCL Živana Nikolić Gavrić, UKC Ljubljana

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.30

Odmor za kosilo

Moderator: Nataša Piletič

14.30 - 16.00

Volitve članov IO in predsednika Sekcije MS in ZT v sterilizaciji

16.00 - 16.15

Odmor

Moderator: Tina Kadunc

16.15 - 16.45

Pregledi sterilizatorjev kot opreme pod tlakom Bojan Drame, IVD

16.45 - 17.15

Prednosti operacijskih zabojnikov Janez Plankar, Spess

17.15 - 17.35

Hrbtenica Naše zdravje Andreja Šteiner, SB Celje

17.35 - 17.45

Razprava in zaključek prvega dne strokovnega srečanja

19.30

Skupna večerja

Petek, 17.3.2023

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev Moderator: Simona Pervinšek

9.00 - 9.30

Plazma, stara znanka iz vesolja Sandi Lukan, Prostep

9.30 - 10.00

Primerjava nizkotemperaturne sterilizacije para – formaldehid in plazma Andrej Mihovec, Mikro + Polo

10.00 - 10.30

Opredelitev dezinfekcijskih sredstev: biocidi vs. medicinski pripomočki Mateja Hočevar, Kimi

10.30 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.00

Odmor

Moderator: Blanka Muzga

11.00 - 11.30

Razkuževanje površin in opreme Jasmina Murovec, Hartman

11.30 - 12.00

Validacija termodezinfektorjev Toni Poje, Scanteh

12.00 - 12.30

Sledljivost setov v Splošni bolnišnici Nova Gorica Peter Vidič, Splošna bolnišnica Nova Gorica

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 13.00

Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega seminarja je bil oddan na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Kotizacija z DDV znaša 360 € za 2 dni, 220 € za 1 dan. Članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun NLB, Tavčarjeva 7, LJ – ZZBNS – ZDMSBZTS: št. 02015-0258761480, sklic na številko 0222-16032023 s pripisom Za Sekcijo MS in ZT v sterilizaciji. Aktivni udeleženci kotizacije ne plačajo.

Ob registraciji člani Zbornice – Zveze potrebujete člansko izkaznico Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko pridobite pri Nataši Piletič, 041 459 433, e-naslov natasa.piletic@siol.net.

Rezervacija prenočišč na e-naslov: booking@unitur.eu ali po telefonu na št: 03 75 75 147