Sladkorna bolezen in novi spremljevalci

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041 519 229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

16/11/2021

14:00

Lokacija

E-izobraževanje

Torek, 16. 11. 2021

14.00

Vklapljanje in pozdrav

SLADKORNA BOLEZEN, NOVOSTI IN SPREMEMBE Moderira Klara Peternelj

14.10

Državni program za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 Jelka Zaletel

14.30

Edukacija v smernicah za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 – vizija za desetletje Jana Klavs

14.50

Zakaj presejanje in čemu kazalniki kakovosti? Jelka Zaletel

15.10

Učinki vešče uporabe informacijsko komunikacijske opreme (IKT) na učenje? Marko Radovan

15.30

Simpozij

15.50

Diskusija V&O

16.00

E-odmor

PREBOJI V TEHNOLOGIJI Moderira Mojca Mesojedec in Katarina Peklaj

16.10

Simpozij

16.30

Pravi pripomoček pravi osebi – priložnost ali breme Mojca Mesojedec

16.50

Ali lahko uporaba sodobne tehnologije izboljša izvide zdravljenja sladkorne bolezni? Katarina Peklaj

17.10

Primeri dobre prakse z e-komunikacijo več predavateljev

18.00

Simpozij

18.20

Diskusija V&O in zaključek

Sreda, 17. 11. 2021

14.00

Vklapljanje in pozdrav

SPREMLJANJE IN PRISTOPI V ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI Moderira Melita Cajhen

14.10

Edukacija v skafandru Melita Cajhen

14.30

Stoletje inzulina Maja Ravnik Oblak

15.00

Zdravljenje s pomočjo umetne inteligence Aleš Skvarča

15.30

Simpozij

15.50

Diskusija V&O

16.00

E-odmor

OB 1. OBLETNICI PRIPOROČIL O PREHRANI IN GIBANJU Moderira Andreja Semolič Valič

16.10

Simpozij

16.30

Prehranska terapija: med teorijo in prakso Andreja Semolič Valič

16.50

Mediteranska prehrana v Prekmurju, Dolenjskem, Gorenjskem, Primorskem in drugje Andreja Širca Čampa

17.10

Beljakovine v prehrani: kako oblikovati jedilnik pri starostniku, vegetarjancu in vegancu s sladkorno boleznijo? Nataša Trtnik

17.30

Razumevanje označb živil: Kako v trgovini izbrati najboljši izdelek? Živa Lavriša

17.50

Simpozij

18.10

Diskusija V&O in zaključek

Splošne informacije

E-izobraževanje je v prvi meri namenjen vsem edukatorjem s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo (N1, N2, N3) in drugim zdravstvenim strokovnjakom (timi družinske ambulante, patronažne medicinske sestre, ki se ukvarjajo z zdravljenjem sladkorne bolezni in tistim, ki se z endokrinimi obolenji srečujejo posredno).

KOTIZACIJE NI!

Prijava

E-prijavnica za člane Z – Z

E-prijavnica za nečlane Z – Z

Vaš e-naslov bo uporabljen v namene obveščanja o poteku izobraževanja in shrambi v namen beleženja licenčnih točk. Na e- naslov boste po izobraževanju prejeli potrdilo o udeležbi, za kar bo potrebno izpolniti vprašalnik v e-obliki.

Dodatne informacije

MOŽNOSTI SODELOVANJA IN PROMOCIJE

E – izobraževanje omogoča najem drsnice z vsebino ponudnika in najem simpozija.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslov: janaklavs@gmail.com ali telefonsko številko 041/519-229

Veselimo se srečanja z vami!

Klara Peternelj,  Andreja Semolič Valič,  Melita Cajhen,  Katarina Peklaj,  Mojca Mesojedec in Jana Klavs