Sladkorna bolezen 2023

Datum & čas

13/10/2023

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje

Poglej na zemljevidu

Petek, 13.10.2023

Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec

7.30 - 8.30

Registracija udeležencev

8.45

Pozdravni nagovor

9.00 - 9.40

Generiranje zdravja mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

9.40 - 10.00

Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni asis. Nadan Gregorič, dr. med.

10.00 - 10.40

Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni Ana Munda, mag. psih.

10.40 - 11.20

Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini) doc. dr. Mojca Lunder, dr. med.

11.20 - 11.35

Simpozij

11.35

Odmor

12.10 - 12.50

Vbrizgavanje insulina in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

12.50 - 13.30

Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2 Jana Klavs, viš. med. ses.

13.30 - 13.50

Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji Jana Klavs, viš. med. ses.

13.50 - 14.05

Simpozij

14.05

Kosilo

15.15 - 15.30

Simpozij

15.30 - 16.00

Zapleti sladkorne bolezni doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med.

16.00 - 16.30

Diabetična nevropatija prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.

16.30 - 17.00

Nosečnost in sladkorna bolezen izr. prof. dr. Draženka Pongrac, dr. med.

17.00 - 18.00

Tehnike kakovostnega upravljanja časa mag. Irena Deželak, univ. dipl. ekon.

18.00 - 18.15

Simpozij

19.30

Večerja

Sobota, 14.10.2023

Moderatorka: Katarina Vovk

8.00

UČNE DELAVNICE (izmenjaje, 60 minut)

8.00 - 9.00

Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, ter njihovo delovanje Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.

9.00 - 10.00

Uporaba sistema Dexcom-doseganje ciljne glikemije (TIR) in samovodenje sladkorne bolezni (insulinske sheme in samovodenje, vaje) Irena Volk, spec. klin. dietetike Katarina Peklaj, dipl. m. s.

10.00

Odmor

10.30 - 11.30

Načrtovanje zdrave prehrane (prikaz sestave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi) Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., dipl. teol.

11.30 - 12.30

Oskrba diabetičnega stopala (pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala) Mira Slak, SMS

12.30

Odmor

13.00 - 13.15

Simpozij

13.15 - 13.45

Telesna dejavnost – sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni Špela Volčanšek, dr. med.

13.45 - 14.15

Srčno-žilna ogroženost oseb s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti asis. dr. Simona Ferjan, dr. med.

14.15 - 14.50

Debelost, bolezen današnjega sveta – kako zdravimo debelost dr. Tina Sentočnik, dr. med.

14.50

Zaključek izobraževanja, podelitev potrdil

Splošne informacije

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni ter posebej podrobno pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina in agonostov GLP1, pripomočke in tehniko merjenja ravni glukoze v krvi in medceličnini, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, psihosocilane vidike sladkorne bolezni, itn. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah preprečevanja dejavnikov tveganja in zdravljenja sladkorne bolezni. Udeleženci bodo prisluhnili dobrim praksam strokovnjakov s področja, ki lahko postanejo osebni temelji osmišljanja dela.

Strokovni voditeljici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.; Katarina Vovk, dipl. m. s.

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo edukacijo in oskrbo oseb s sladkorno boleznijo v bolnišničnem zdravljenju, zdravstvenih domovih, medicinske sestre v ambulantah družinske medicine in domovih za ostarele, pa tudi izvajalci zdravstvene nege oseb s sladkorno boleznijo na domu (patronažna služba).
Na izobraževanju lahko sodelujejo učitelji v šolah, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev na področju zdravstvene nege. Primerno je za zaposlene v lekarnah, ki se neposredno srečujejo z osebami s sladkorno boleznijo in svetujejo pri izdaji pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni. Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v zdraviliščih, hotelih itn.

Dodatne informacije

Kotizacija znaša 290 € + DDV. Kotizacija vključuje dva kosila, večerjo, pogostitve med odmori, tiskano delovno gradivo, novi priročnik SLADKORNA BOLEZEN za zdravstvene delavce v dveh delih iz leta 2022.
Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Društvo EDMED, Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica. Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun. Za vse dodatne informacije pokličite 031 662 737. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka.
Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: „DIABETES 2023“ na tel. 03 898 0700.
Cena nočitve z zajtrkom za eno osebo: 73 € v enoposteljni sobi in 90 € v dvoposteljni sobi za dve osebi. Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.