Sladki februar 2024

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

E sekmsendo@gmail.com
Datum & čas

1/2/2024

13:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

1. dan preko spleta, 2. dan Hotel Atrij, Zreče

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 1.2.2024 - prek spleta

PRIKLOP in uvod v SLADKI FEBRUAR 2024

Moderira: Mojca Mesojedec

13.00 - 13.30

Pot osebe s sladkorno boleznijo Sanja Vrbovšek, Jana Klavs

13.30 - 13.50

Tablet za zdravljenje sladkorne bolezni Nadan Gregorič

13.50 - 14.10

Injekcijska terapija za zdravljenje sladkorne bolezni Nadan Gregorič

14.10 - 14.30

Bariatrija, rešitev ali past? Iztok Štotl

14.30 - 14.45

Odmor

Moderira: Jana Klavs

14.45- 15.05

Debelost predstavitev strokovnih priporočil glede zdravljenja debelosti z zdravili Mojca Jensterle Sever

15.05 - 15.30

Hiperholesterolemija in nova zdravila Miodrag Janić

15.30 - 15.50

S sladkorno boleznijo na počitnice in potovanja Melita Cajhen

15.50 - 16.20

Priprava na spanje – vpliv spanja na sladkor v krvi Andreja Semolič Valič

16.20 - 18.00

Diskusija + kviz Mojca Mesojedec

Petek, 2.2.2024 - v živo

8.00 - 9.00

Registracija

Moderira: Mojca Mesojedec

9.00 - 9.30

Kako gre sladkorni v Sloveniji? Jana Klavs

DELAVNICE I. del »NEKAJ KAR JE NOVO IN KAR JE VEDNO AKTUALNO«

9.30 - 11.30 (3 x 40min)

A: O Florjanu, Zofi in Lizi? delavnica o novih didaktičnih pripomočkih za svetovanje o prehrani osebam na dializi in osebam s sladkorno boleznijo Andreja Semolič Valič Jana Klavs, Mojca Mesojedec, Katarina Peklaj, Maja Garbas, Klara Peternelj

B: Izzivi preventive in oskrbe diabetične noge delavnica o starih dobrih priporočilih in novih pristopih

C: Kaj nam pove številka? delavnica o tem, kateri dejavniki vplivajo na sladkor v krvi

11.30 - 12.00

Odmor

Moderira: Andreja Semolič Valič

12.20 - 13.50 (3 x 30min)

DELAVNICE II. del »IZ TEORIJE V PRAKSO« Damjana Šmid, Gašper Pinter, Mitja Derenda

D: Profesionalen odnos z nasmehom na ustih vaje neverbalne komunikacije, smeh ipd.

E: Samoobramba kako postopamo ob nasilnih pacientih

F: Vaje proti bolečinam v križu kaj lahko naredim sam namesto tablete

13.50 - 14.50

Kosilo

14.50 - 15.30

Nacionalna čajanka - okrogla miza na temo povezovanja primarne in sekundarne zdravstvene dejavnosti Kje smo, kaj bo v letu 2024 novega in kako bo leta 2025? Povezuje Jana Klavs

Zaključek izobraževanja z vodeno diskusijo »Kje nas čevelj žuli?«

Splošne informacije

Cilj izobraževanja

• nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2
• spoznavanje novih smernic za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2
• spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj
• Nacionalna čajanka za centre za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojne centre

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 180 €). V kotizacijo je všteto gradivo za delavnice, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-01022024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na sekcija-endokrinologija@zbornica-zveza.si ali sekmsendo@gmail.com