Sladki februar 2022: Je trenutno znanje dovolj ali zmoremo več?

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041/519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

1/2/2022

14:00

Lokacija

Online

1. februar se bo govorilo o novostih in bremenu bolezni

14.00

Pomahek, pozdrav in predstavitev poteka izobraževanja

I. del – O novostih pri zdravljenju sladkorne bolezni

14.10

Novosti pri obravnavi osebe s sladkorno boleznijo 2021/22 Jana Klavs

14.30

Prihodnost vodenja osebe s sladkorno boleznijo tipa 2 v ambulanti družinske medicine Jelka Zaletel, Barbara Jemec Zalar

14.45

Tehnologija nas prehiteva po desni Mojca Mesojedec

15.00

Je moj »cuker« urejen? (TIR, HbA1c, meritve,…) Ranka Đurđević Despot

15.15

Insulinske črpalke se ne bojim Katarina Peklaj

15.30

Simpozij

15.50

Odmor

II. del – o čustvih, empatiji in odnosih

16.00

Se slišiva po telefonu Jana Klavs

16.15

Besede, ki bolijo in kako se jim izogniti Ana Munda

16.30

Besede, ki motivirajo Špela Peternelj

16.45

Remisija sladkorne bolezni – se jo res da pozdraviti? Draženka Pongrac Barlovič

17.00

Kako se izogniti konfliktom? Damjana Šmid

17.15

Simpozij

17.35

Utrjujemo, sprašujemo, odgovarjamo…

2. februar se bo govorilo o merjenju sladkorja v krvi in prehrani

14.00

Pomahek in pozdrav

III. del – delavnica Merjenje sladkorja v krvi

14.20

Odčitavanje merilnikov KS Ranka Đurđević Despot

14.40

Odčitavanje merilnikov FSL, LibreView in pregled poročila Katarina Peklaj

15.00

Branje e-poročil (primeri) Mojca Mesojedec

15.20

Je merjenje sladkorja v krvi priložnost ali breme? Jelka Zaletel

15.40

Simpozij

16.00

Odmor

IV. del – delavnica – Prehrana po letu 2020

16.10

Prehrana v letu 2022… Andreja S. Valič

16.30

Mediteranska prehrana po regijah Slovenije Andreja Širca Čampa

16.50

Kaj je primerno? Mojca Mesojedec

17.10

Delo s primeri – uporaba domačih mer Andreja S. Valič

17.30

Kaj ni primerno?

17.40

Simpozij

18.00

Zaključek z izvedbo e-vprašalnika za pridobitev licenčnih točk

Splošne informacije

Namen izobraževanja
E-izobraževanje bo potekalo virtualno. Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine, timom centrov za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrov z namenom osvežitve in nadgradnje osnovnega modula o sladkorni bolezni zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s sladkorno boleznijo.

Kotizacija
Kotizacija z vštetim DDV znaša 200€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 100€). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-01022022. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Odjave
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Licenčne točke in preverjanje prisotnosti
Program je v postopku pridobivanja licenčnih točk. Udeleženci bodo ob izobraževanju prejeli e-vprašalnik. Izpolnjen e-vprašalnik je pogoj za pridobitev licenčnih točk.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslov: janaklavs@gmail.com ali telefonsko številko 041/519-229.