SLADKI FEBRUAR 2021

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041/519-229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

1/2/2021

14:00

Lokacija

E-izobraževanje

1. februar se bo govorilo O prehrani

14.00

E-priklapljanje: Pomahek, pozdrav in predstavitev poteka izobraževanja

Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2

14.10 - 14.30

Predstavitev novih priporočil 1.del Draženka Pongrac Barlovič

14.30 - 15.00

Predstavitev novih priporočil 2.del Jana Klavs

15.00 - 15.30

Ogljikovi hidrati in sladkorna bolezen Andreja Širca Čampa

15.30 - 15.50

Maščobe, holesterol in sladkorna bolezen Špela Volčanšek

15.50 - 16.10

Beljakovine so zakon ali le modna muha? Nataša Trtnik

16.10 -16.20

Simpozij - Čas za naslednji korak pri zdravljenju z zdravilom Trulisity Špela Volčanšek

16.20 - 16.30

Odmor

Zofi in Florjan v praksi – partnerski odnos

16.30 - 16.45

Kako Zofi pove prve informacije ob novoodkriti sladkorni bolezni tipa 2? Barbara Jemec Zalar

16.45 - 17.00

Kako Zofi razmišlja o gibanju? Naomi Mermolja

17.00 - 17.15

Zofijina modrost – kaj naj ve vsak, ki svetuje o prehrani ob sladkorni bolezni tipa 2 Jana Klavs

17.15 - 17.30

Florjanova najpogostejša vprašanja – kako odgovarjamo na bolnikova vprašanja Andreja Semolič Valič

17.30 - 17.40

Simpozij - Izbira in citracija antihiperglikemičnih zdravil po odpvedi peroralne terapije - ključni dejavnik za doseganje urejenosti Simona Ferjan

17.40 - 18.00

Utrjujemo, sprašujemo, odgovarjamo…

18.00

Zaključek prvega dne

2. februar se bo govorilo O merjenju sladkorja v krvi

14.00

E-priklapljanje: Pomahek in pozdrav

Merjenje sladkorja v krvi

14.10 - 14.30

Komu kaj pripada? Jelka Zaletel

14.30 - 14.50

Načini spremljanja sladkorja v krvi Mateja Tomažin Šporar

14.50 - 15.10

Merjenje glukoze v medceličnini – novi trendi s senzorji Ranka Đurđević Despot

15.10 - 15.30

Dnevniki, e-izpiski, e-poročila Mojca Mesojedec in Katarina Peklaj

15.30 - 15.50

Parne meritve in profili Melita Cajhen

15.50 - 16.00

Simpozij - Freestye libre flash sistem za spremljanje glukoze Melita Cajhen

16.00 - 16.10

odmor

Interpretacija podatkov

16.10 - 16.30

»Ne razume…« - dojemanje individualnost Ana Munda

16.30 - 16.50

Učna ura z Jano – diab. ambulanta Jana Klavs

16.50 - 17.10

Učna ura z Jernejo – CKZ Jerneja Filipič

17.10 - 17.30

Učna ura s Špelo – ADM Špela Ličar

17.30 - 17.40

Utrjujemo, sprašujemo, odgovarjamo…

17.40 - 17.50

Simpozij - Pri sladkorni bolezni pomislimo tudi na ledvice in srce Mojca Lunder

18.00

Zaključek z izvedbo e-vprašalnika za pridobitev licenčnih točk

Splošne informacije

Namen izobraževanja

E-izobraževanje bo potekalo virtualno. Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine, timom centrov za krepitev zdravja ali zdravstvenovzgojnih centrov z namenom osvežitve in nadgradnje osnovnega modula o sladkorni bolezni zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s sladkorno boleznijo.

Kotizacija
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0216-01022001. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijave

Prijave so možne preko E-PRIJAVE na spletnih straneh Zbornice-Zveze. V kolikor ste član, se prijavite pod »član«, v kolikor niste se prijavite pod »splošno«.

Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja. Navedite Vaš elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali povezavo za e-izobraževanje. Z vpisom Vašega e-naslova se strinjate, da ga organizator lahko uporabi v namen izobraževanja.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Odjave
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov katerega ste prejeli ob prijavi na izobraževanje oziroma preko aplikacije portal članov / zavihek Prijave.

Licenčne točke in preverjanje prisotnosti

Program je v postopku pridobivanja licenčnih točk. Udeleženci bodo ob izobraževanju prejeli e-vprašalnik. Izpolnjen e-vprašalnik je pogoj za pridobitev licenčnih točk.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslov: janaklavs@gmail.com ali telefonsko številko 041/519-229