Sladki februar 2020: Nadgradnja in osvežitev za time družinske medicine in ostale zdravstvene strokovnjake

Organizator

Zbornica - Zveza strokovnih ter Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

T 041 519 229 E janaklavs@gmail.com
Datum & čas

31/1/2020

08:00

Lokacija

Terme Zreče, Hotel Atrij

Poglej na zemljevidu

Petek, 31.1.

08.00 - 09.00

Registracija

09.00 - 09.30

Novosti pri obravnavi osebe s sladkorno boleznijo 2019/20 Jana Klavs

09.30 - 10.00

Nova zdravila za sladkorno bolezen in kaj mora o njih vedeti medicinska sestra v ambulanti družinske medicine? Nadan Gregorič

10.00 - 10.20

Nevrološki zapleti pri sladkorni bolezni Vilma Urbančič

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Na osebnost naravnana komunikacija Tomaž Vec

11.30 - 13.00

DELAVNICE I. del "Lepa beseda lepo mesto najde"

a) Kakšne kratke informacije naj sliši oseba z novoodkrito sladkorno boleznijo tipa 2? Andreja Semolič Valič

b) Kako se z informacijo približati tipu osebnosti? Mateja Tomažin Šporar, Jerneja Filipič

c) Kako takrat, ko nekdo pred vami joče? Jana Klavs, Ana Munda

13.00 - 14.00

Kosilo

14.00 - 15.00

Zakaj svetovanje pogosto ne prinese uspehov? Špela Korinšek Kaurin

15.00 - 15.30

Medicinske sestre v ambulanti družinske medicine v skrbi za kakovosten življenjski slog osebe s sladkorno boleznijo Špela Ličer

15.40 - 16.00

Odmor

16.00 - 16.20

Kaj bi moral vedeti vsak zdravstveni strokovnjak o sladkorni bolezni? Mojca Lunder

16.20 - 16.40

O tipih sladkorne bolezni Draženka Pongrac Barlovič

16.40 - 17.00

Alkohol in sladkorna bolezen Andreja Semolič Valič

17.00 - 17.20

Vlaknine v prehrani ob prehrani sladkorne bolezni Irena Vovk

17.20 - 17.35

Simpozij

17.35 - 18.00

Okrogla miza o novostih, dieta, zdrava prehrana ali prehranska terapija (Vprašanja&Odgovori) sodelujejo različni strokovnjaki

19.00

Večerja

Več informacij

Zbornica - Zveza strokovnih ter Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Terme Zreče, Hotel Atrij


T 041 519 229 E janaklavs@gmail.com

Sobota, 1.2.

09.00 - 10.00

Edukacija z vzorom (obvezna pohodna obutev)

Spoznavanje vpliva gibanja in prigrizkov na nivo sladkorja v krvi Katarina Peklaj, Mojca Mesojedec, Ranka Đurđević Despot

10.00 - 10.20

DELAVNICE II. del "Kaj pove številka na merilniku glukoze v krvi?"

10.30 - 12.00

a) Kaj je primerno? Mojca Mesojedec

b) Delo s primeri Katarina Peklaj

c) Kaj ni primerno? Ranka Đurdević Despot

12.00 - 12.20

Odmor

12.20 - 12.40

Zdrava prehrana ali prehranska terapija pri osebi s sladkorno boleznijo tipa 2 v ambulanti družinske medicine Barbara Jemec Zalar

12.40 - 13.00

Pristopi in metode učenja prehranske terapije ob sladkorni bolezni tipa 2 – uvajanje novosti »kratkih informacij«, Andreja Semolič Valič, Jana Klavs

Zaključek izobraževanja z vodeno diskusijo "Kje nas čevelj žuli?"

Več informacij

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Terme Zreče, Hotel Atrij


T 041 519 229 E janaklavs@gmail.com

Splošne informacije

1. Cilj izobraževanja:

  • nadgraditev splošnih znanj o sladkorni bolezni tipa 2 in ostalih tipih
  • spoznavanje smernic za bolnike s sladkorno boleznijo
  • spoznavanje primerov dobre prakse, mreženje in izmenjava izkušenj
  • seznanitev z novostmi nefarmakološkega načina zdravljenja, prehrana, gibanje, samokontrola,

Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine in zdravstvenim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo sladkorno boleznijo.
Splošne informacije

Udeležba se šteje za strokovno izpopolnjevanje. Izobraževanje je v postopku licenčnega vrednotenja strokovnega izpopolnjevanja in pridobivanja pedagoških točk pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi.

Kotizacija in plačilo

  • kotizacija z vštetim DDV znaša 320€
  • članom Zbornice Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160€

V kotizacijo je izročki predavanj podporna gradiva, kosilo, prijetna večerja in osvežitve v odmorih.

Kotizacijo nakažite:

  • transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480
  • sklic na številko 00 0216-31012020

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izobraževanje in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega izobraževanja v register izpopolnjevanj/izobraževanj  sta bili oddani na Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije- Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Cena razstavnega prostora je 200€ za m2 brez DDV, najem manjšega prostora kot 4m2 ni možen.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni: www.zbornica-zveza.si

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.

Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Namestitev

Rezervacije za prenočišče lahko uredite Hotelu Atrij, Terme zreče.
Sobo si rezervirajte sami na telefon: 03 757 61 45 ali e-naslov: terme@unitur.eu

Ob prijavi navedite, da ste udeleženci Endokrinološke sekcije.

Programsko organizacijski odbor:
Jana Klavs, Mateja Tomažin Šporar, Mojca Mesojedec, Andreja Semolič Valič.

Prisrčno vabljeni!

Predsednica strokovne sekcije
Jana Klavs