Skrb zase – delavnica v dveh delih

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

6/10/2022

16:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Predlog osnovne in nadaljevalne delavnice.
Delavnica 1: Izgorelost se navezuje na nadaljevalno delavnico 2: Kako skrbeti zase in imeti dobre odnose z drugimi, tako da se izobraževanja udeležite v dveh dneh (6. 10. 2022 in 13. 10. 2022).

Živa Novak Antolič in Boris Umek

VSAKIČ 120 minutna delavnica + 15 minut odmora = 135 min, torej skupaj 240 minut in 30 minut odmora.

Vsebina:
v osnovni delavnici IZGORELOST udeleženke in udeleženci spoznajo osnovne vzroke ter simptome in znake izgorelosti. Dotaknemo se načinov, ki lahko pomagajo obrniti proces izgorevanja. V nadaljevalni delavnici KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI se podrobneje posvetimo načinom zmanjševanja stresov in povečanja energije za posameznika in za skupino.

Četrtek, 6. 10. 2022

16.00 - 18.00

Delavnica 1: IZGORELOST Živa Novak Antolič in Boris Umek

Pozdrav udeleženkam in udeležencem in predstavitev delavnice

Predstavitev udeleženk in udeležencev

Prepoznati proces izgorelosti

Odmor

Učinkovita komunikacija za dobre odnose med zaposlenimi in učinkovito reševanje problemov

Tehnike za obvladovanje stresa

Razprava in zaključek

Četrtek, 13. 10. 2022

16.00 - 18.00

Nadaljevalna delavnica 2: KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIM Živa Novak Antolič in Boris Umek

Predstavitev udeleženk in udeležencev

Kratka ponovitev nekaterih vsebin prve delavnice

- Faze izgorevanja

- Simptomi in znaki

- Modre cone – naravni eksperiment z dokazi, da skrb zase deluje

- 12 navad zelo zdravih ljudi – znanstveni pogled na to, da je skrb zase enostavna

1.1. Skrb zase – kako zmanjšati stres

- Sprememba miselnosti

- Narava, humor, petje, čuječnost

- Dihanje

- Model roke

- Vaje Body2Brain®

- Progresivno mišično sproščanje

- EFT (emotional freedom technique) ali tapkanje

Odmor

1.2. Skrb zase – kako povečati energijo

- Spanje, cirkadiani ritem

- Hrana, ki hrani

- Skrb za mitohondrije

- Telesna aktivnost

2.1. Skrb za vse – kako zmanjšati stres

- Razumeti druge – SDI

- Odstraniti nepotrebno

2.2. Skrb za vse – kako povečati energijo

- Grajenje dobrih odnosov – SDI

- Grajenje skupnosti

- Pohvale

- Hvaležnost

Razprava, zaključek in dogovor, kako naprej

Splošne informacije

Udeležba je za vse člane Zbornice – Zveze brezplačna.
Za nečlane je kotizacija z vštetim DDV 30 € . Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na št. 00 0101- 06102022.

Program je ovrednoten s 3 licenčnimi točkami.

Delavnica 1: Izgorelost se navezuje na nadaljevalno delavnico 2: Kako skrbeti zase in imeti dobre odnose z drugimi, tako da se izobraževanja udeležite v dveh dneh (6. 10. 2022 in 13. 10. 2022).
Udeležba na delavnici je omejena na 20 udeležencev.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si