Skrb zase 2 – kako naprej

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

29/3/2022

16:00

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

V prvi delavnici SKRB ZASE so udeleženke in udeleženci spoznali osnovne vzroke ter simptome in znake izgorelosti. Dotaknili smo se načinov, ki lahko pomagajo obrniti proces izgorevanja. V nadaljevalni delavnici se bomo podrobneje posvetili načinom zmanjševanja stresov in povečanja energije za posameznika in za skupino.

16.00 - 19.00

SKRB ZASE 2 - KAKO NAPREJ Živa Novak Antolič in Boris Umek

Uvod - pozdrav udeležencem in predstavitve

Kratka ponovitev nekaterih vsebin prve delavnice

Faze izgorevanja

Simptomi in znaki

Modre cone

12 navad zelo zdravih ljudi

SKRB ZASE – KAKO ZMANJŠATI STRES

Sprememba miselnosti

Narava, humor, petje, čuječnost

Dihanje

Model roke

Vaje Body2Brain®

Progresivno mišično sproščanje

EFT (emotional freedom technique) ali tapkanje

ODMOR

SKRB ZASE - KAKO POVEČATI ENERGIJO

Spanje, cirkadiani ritem

Hrana, ki hrani

Skrb za mitohondrije

Telesna aktivnost

SKRB ZA VSE - KAKO ZMANJŠATI STRES

Razumeti druge – SDI

Odstraniti nepotrebno

SKRB ZA VSE - KAKO POVEČATI ENERGIJO

Grajenje dobrih odnosov – SDI

Grajenje skupnosti

Pohvale

Hvaležnost

Razprava, zaključek in dogovor, kako naprej

Splošne informacije

Udeležba je za vse člane Zbornice – Zveze brezplačna. Za nečlane je kotizacija 30€.

Program bo ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami.

Udeležba na delavnici je omejena na 20 udeležencev.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si