Terapevtsko okolje, medosebni terapevtski odnosi in komunikacija so temelji zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico Vojnik

T 041-682-268 E prijava.psihsekcija@gmail.com
Datum & čas

17/11/2022

08:15

Lokacija

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik

Poglej na zemljevidu

8.15 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav

I. SKLOP

Moderatorka: Poček Urška

9.15 - 10.00

Pot (nazaj) k pacientu skozi medosebni terapevtski odnos in komunikacijo doc. dr. Branko Bregar, dipl. zn.

10.00 - 10.45

Umetnost vzpostavljanja in vzdrževanja varnosti in zaupanja med terapevtom in pacientom Špela Tušek, Lc. Ps., Imago partnerska terapevtka

10.45 - 11.00

Razprava

11.00 - 11.45

Odmor

II. SKLOP

Moderator: Aljoša Lapanja

11.45 - 12.15

Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju v psihiatriji Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji in predstavnik vodstva Zbornice-Zveze

12.15 - 13.00

Kakovostna medosebna komunikacija - priložnost za dobro počutje vseh udeleženih mag. Marijana Kolenko

13.00 - 13.45

Izzivi terapevtskega odnosa in komunikacije pri odklonilnih pacientih Polona Pulko, univ. dipl. soc. del., NLP master coach

13.45 - 14.30

Ščepec komunikacijskih trikov za boljše medsebojne odnose Albina Kokot, dipl. m. s., Svetovalka realitetne terapije, Mojster NLP, Terapevt medicinske hipnoze in Mojster praktik hipnoze

14.30 - 14.55

Razprava

14.55 - 15.00

Zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne informacije

Programsko organizacijski odbor: Mario Dremšak, Darko Loncnar, Aljoša Lapanja, Urška Poček, Rebeka Cimerman, Sabina Sajtl

Kotizacija z DDV je 190 €. Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-17112022, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega izobraževanja in gradivo.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Dodatne informacije

Število prijav omejeno na 80. Dodatne informacije na prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 041-682-268 (g. Aljoša Lapanja).

Vljudno vabljeni!

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., pred.