Škodljivi vplivi zaslonov in socialnih omrežij na razvoj otrok in mladostnikov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

22/4/2024

17:00

Trajanje: dni
Lokacija

Online

Na srečanju bo dr. Anja Radšel, dr. med., spec. predstavila porast uporabe naprav z zasloni med otroki in mladostniki, kar danes predstavlja resen javno zdravstveni problem. Skozi predavanje bo predstavila smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (zdrave navade uporabe zaslovov, časovna priporočila) kot tudi znake prekomerne uporabe zaslonov in posledice.

17:00 – 17:10

Uvodni pozdrav izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

17:10 – 18:10

Škodljivi vplivi zaslonov in socialnih omrežij na razvoj otrok in mladostnikov dr. Anja Radšel, dr. med., spec. pediatrije Zdravstveni dom Medvode Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva

18:10 – 18:30

Razprava

18:30

Zaključek srečanja z evalvacijo

Splošne informacije

Predstavitev predavateljice
Anja Radšel je pediatrinja v Zdravstvenem domu Medvode in soavtorica Smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Je tudi aktivna članica Sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in akcijske skupine Iniciativa za duševno zdravje v občini Medvode. Pri vsakodnevnem delu se srečuje z mnogimi izzivi, povezanimi z pretirano uporabo zaslonov pri otrocih. Velik poudarek posveča preventivnemu delovanju, s katerim lahko preprečujemo zdravstvene težave, ki jih je sicer veliko težje zdraviti.

Na strokovno srečanje se je potrebno prijaviti preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani Zbornice-Zveze. Število mest je omejeno na 90. Za članice/člane Zbornice-Zveze je kotizacija 15 EUR, za nečlanice/nečlane Zbornice-Zveze je kotizacija 30 EUR.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0203-22042024, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju.

Fizične osebe (samoplačniki) posredujejo potrdilo o plačilu po e-pošti na naslov: sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si.

Povezavo do e-srečanja boste prejeli po e-pošti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: barbara.kegl@gmail.com (mag. Barbara Kegl) ali kaucic@siol.net (dr. Boris Miha Kaučič).

Odjava


V primeru, da se prijavljena oseba pravočasno ne odjavi (najkasneje do 15. 4. 2024) ali se ne udeleži srečanja na daljavo, se obračuna kotizacija skladno s cenikom Zbornice-Zveze.


Pri udeležbi na daljavo je potrebno upoštevati infografiko:

Udeleženec srečanja mora zagotoviti delujočo kamero in mikrofon. Organizator bo predhodno omogočil testiranje delovanja kamere, mikrofona in identifikacije.

Strokovno srečanje je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Programsko organizacijski odbor: Boris Miha Kaučič, mag. Barbara Kegl, Lucija Matič, Tanja Gašperlin.