ŠIRITEV UČINKOVITE IN INOVATIVNE PRAKSE V ZDRAVSTVENI NEGI KIRURŠKEGA PACIENTA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

17/10/2020

07:30

Lokacija

E-izobraževanje

07.30- 08.30

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08.30- 08.35

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

MODERATOR: Mateja Košak Gregorič, dipl. m. s.

08.35- 09.00

KIRURŠKI PACIENT POTREBUJE PSIHOLOŠKO PODPORO Tjaša Kladnik, dipl. m. s.

09.00- 09.25

VARNOST PACIENTOV IN PREDPISOVANJE ZDRAVIL Sladjana Cimirotić, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr.

09.25- 09.50

RAZJEDA ZARADI PRITISKA- KAZALNIK KAKOVOSTI IN VARNOSTI PACIENTA Ljubica Lukić, dipl. m. s., Iza Repe, dipl. m. s.

09.50- 09.55

Odmor

09.55- 10.20

POLITRAVMATIZIRAN PACIENT V URGENTNEM CENTRU MURSKA SOBOTA Mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

10.20- 10.45

PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNI POSEG IN POSTOPKI POVEZANI S PREPREČEVANJEM OKUŽB KIRURŠKIH RAN Maša Klinar, dipl. m. s., Zorica Panić, dipl. m. s.

10.45- 11.10

PREDSTAVITEV DNEVNE BOLNIŠNICE OPERATIVNIH STROK V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC Gabrijela Hafner, dipl. m. s., Peter Repas, mag. zdr. ved.

11.10- 11.35

DAROVATI ALI NE DAROVATI, TO JE ZDAJ VPRAŠANJE Igor Robert Roj, dipl. zn., univ. dipl. org.

11.35- 11.40

Odmor

11.40- 12.05

PREVALENCA IN NARAVA ODPRTIH KIRURŠKIH RAN viš. pred. Ljubiša Paden dipl. zn., mag. zdr. neg.

12.05- 12.30

VPLIV USTREZNE ANTISEPTIČNE RAZTOPINE NA CELJENJE KIRURŠKIH RAN Dr. Marjeta Logar Čuček, dipl. m. s., spec. manag.

12.30- 12.55

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI TERAPIJI Z NEGATIVNIM TLAKOM Andreja Obrez Mernik, mag. zdr. nege, Barbara Novak, dipl. m. s.

12.55- 13.25

Odmor za kosilo

MODERATOR: Lidija Fošnarič, mag. zdr. nege

13.25- 13.50

MOTNJE V URINIRANJU PRED IN PO BARIATRIČNEM POSEGU Andreja Kušter, mag. zdr. ved.

13.50- 14.15

UČINKOVITOST UPORABE BLOKADE PERIFERNIH ŽIVCEV PRI ZMANJŠEVANJU POOPERATIVNE BOLEČINE KIRURŠKEGA PACIENTA Alija Bavrk, dipl. m. s.

14.15- 14.55

RAVNANJE S TORAKALNIM DRENAŽNIM SISTEMOM (učna delavnica) Polona Gorjup, dipl. m. s., Aleksandra Lakovič, dipl. m. s., Karmen Gačič dipl. m . s.

14.55- 15.00

Zaključek strokovnega seminarja

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen zdravstvenim tehnikom, diplomiranim medicinskim sestram, diplomiranim babicam, diplomiranim zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz kirurškega področja pri svojem vsakodnevnem strokovnem delu.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila pedagoških in llicenčnih točk. Za pridobitev točk in Potrdila o udeležbi je potrebna 100% prisotnost pri strokovnih vsebinah, vključitev v virtualni pogovor ter spletno izpolnjen vprašalnik preverjanja znanja. Potreben bo tudi lastnoročni podpis, ki ga bo možno izvesti pri članih upravnega odbora Sekcije.

Strokovni odbor: Adrijana Debelak, Lidija Fošnarič, Mateja Košak Gregorič, Igor Robert Roj, Zorica Panić, Gordana Mirt,  Karmen Jakomin.
Organizacijski odbor: Adrijana Debelak, Lidija Fošnarič, Lucija Rebernik, Nataša Kreft.

Prijava

Izobraževanje je brez kotizacije.

E- prijava je mogoča preko portala na spletni strani Zbornice- Zveze do 13.10.2020. Spletno povezavo bo vsak prijavljen na Zbornici- Zvezi (E- prijava) dobil po mailu, ki ga je navedel kot kontakt med 15.-16.10.2020.

Število prijav na strokovno srečanje ni omejeno.

Dodatne informacije

Morebitne dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: adrijana.debelak@gmail.com

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa strokovnega srečanja.

Prijazno vabljeni.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji
Adrijana Debelak, dipl. m. s., univ. dipl. org.