S strokovnim znanjem skozi čas in slavnostna akademija ob 40 – letnici sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v kirurgiji

E adrijana.debelak@gmail.com
Datum & čas

1/10/2022

09:00

Lokacija

Grand Hotel Bernardin Portorož - Dvorana Esmerald, Obala 2, 6320 Portorož

Poglej na zemljevidu

9.00 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 - 10.05

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovori

10.05 - 11.05

Kirurška zdravstvena nega v luči poklicne etike Darinka Klemenc, dipl. m. s.

11.05 - 12.05

Primerna komunikacija v zdravstveni ustanovi Ksenija Benedetti, vodja Akademije za poslovni protokol

12.05 - 13.00

Odmor

13.00 - 13.45

Darovati ali ne darovati, to je zdaj vprašanje Igor Robert Roj, dipl. zn., univ. dipl. org.

13.45 - 14.45

Živeti pomeni sprejemati Dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije

14.45 - 16.00

Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj

16.00

Slavnostna pogostitev

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni negi in njihovim ožjim sodelavcem s kirurškega področja in tudi ostalih specialnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni.
Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili tako s teoretičnimi vsebinami kot primeri iz prakse področja profesionalno etičnega pristopa zdravstvenega delavca do pacienta. Slišali bodo poglobljena znanja in pristope profesionalne ter asertivne komunikacije med zaposlenimi v zdravstvu. Poudarek bo podan področju darovanja organov, vprašanjem ter dilemam, ki se porajajo človeku ob tej globoki odločitvi. Spoznali bodo tudi načine sprejemanja odločitev človeka, ki se navezujejo na duhovno zdravje posameznika kot zdravstvenega delavca.
Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 190€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€).
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0212-01102022, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v kirurgiji.
V kotizacijo so všteta predavanja, pogostitev in potrdilo o udeležbi.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije prejmete pri predsednici sekcije na: adrijana.debelak@gmail.com