S spremembami do svetlejše prihodnosti v zobozdravstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

T 041 983 344 E damjana.grubar@gmail.com
Datum & čas

14/4/2023

09:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

BIOTERME Mala Nedelja, Moravci v Slovenskih goricah 34/b, 9243 Mala Nedelja

Poglej na zemljevidu

Petek, 14.4.2023

Moderatorki: Marina Čok in Sandra Šifkovič

9.30 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 - 10.15

Otvoritev srečanja in pozdravni nagovor

10.15 - 10.45

Podelitev priznanj na ožjem strokovnem področju

Glasbeni nastop Rahela Žižek Mraz dr. dent. med.

I. SKLOP

10.45 - 11.15

Povezovanje teorije in prakse za zagotavljanje kakovostne vzgoje za ustno zdravje Mihaela Senčar dipl. m. s., s spec. znanji; Ksenija Škerbot dipl. m. s., mag. zdrav. ved., s spec. znanji

11.15 - 11.45

Vpliv dude na razvoj ortognatskega razvoja Tea Šket Strajnšek, dr. dent. med.

11.45 - 12.15

Odmor Moderatorki: Mihaela Senčar in Manuela Kaloh

II. SKLOP

12.15 - 12.45

Vpliv parodontalne bolezni na ustno zdravje Rahela Žižek Mraz, dr. dent. med.

12.45 - 13.15

Zdravljenje brezzobih čeljusti s pomočjo zobnih vsadkov Peter Balon, dr. med., dr. dent. med., spec. maksilofacialne kirurgije

13.15 - 13.45

Podajanje zadostnih informacij - varna in kakovostna obravnava pacienta Tina Kadunc, dipl. m. s.

13.45 - 14.00

Predstavitev sponzorja

14.00 - 15.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Moderatorki: Marina Čok in Vanja Kovačič

15.00 - 16.00

Rakava obolenja v ustni votlini Stella Sekulić, dr. dent. med.

16.00 - 16.30

Vloga medicinske sestre pri zobozdravstveni obravnavi bolnika z rakom glave in vratu Valerija Skopec, dipl. m. s., univ. dipl. soc. ped.

16.30 - 17.00

Ustna nega hospitaliziranega bolnika Damjana Grubar, dipl. m. s., s spec. znanji

19.00

Večerja s plesom

Sobota, 15.4.2023

IV. SKLOP

Moderatorki: Valerija Skopec in Andreja Turk

9.00 - 9.30

Obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra v zobozdravstveni obravnavi Alenka Klemenc, univ., dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije

9.30 - 10.00

Priporočila Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otroškega in preventivnega zobozdravstva

10.00 - 10.30

Kaj morate vedeti o delu v ortodonstki ambulanti, delu zobne asistentke - napotki za uspešno sodelovanje Nina Žagar, dipl. m. s.

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Ali vem katera hrana je primerna zame? Helena Žulič, dipl. m. s., s spec. znanji

11.30 - 12.30

Nasilju NE - tudi na področju zobozdravstva Darinka Klemenc, dipl. m. s.

12.30 - 13.00

Zaključne misli - zaključek srečanja

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 360 € z DDV, za člane Zbornice – Zveze , ki imajo poravnane članske obveznosti, so opravičeni do 50 % popusta in znaša 180 € z DDV (razliko do polne cene sekcije krijejo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Zbornica – Zveza bo poslala račun za kotizacijo po zaključenem seminarju!

Licenčne in pedagoške točke: Strokovno srečanje je v postopku licenčnega in pedagoškega vrednotenja točk pri Zbornici – Zvezi.

Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in osebno izkaznico.
Prijave na strokovni seminar preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatna pojasnila pri predsednici sekcije damjana.grubar@gmail.com, 041/983344 ali 051/396296 ter pri članicah IO. Prijava možna najkasneje do 1. 4. 2023.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa!

Povezava za rezervacijo prenočišč:
booking@bioterme.si s pripisom, da ste udeleženec strokovnega srečanja Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu,
ali na telefon: 02 565 20 00

Prisrčno vabljeni!