REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV: UČNA DELAVNICA

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

15/3/2021

15:00

Lokacija

preko spletnega okolja Google meet

15.00 - 15.10

Pozdrav udeležencem

15.10 - 15.30

Zgradba endoskopov in preprečevanje poškodb Matej Burger

15.30 - 15.50

Dekontaminacija in mehanično čiščenje upogljivih endoskopov Tatjana Gjergek, dipl. m.s.

15.50 - 16.10

Ročno in strojno razkuževanje upogljivih endoskopov Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

16.10 - 16.30

Vzdrževanje togih endoskopov Mateja Zajc Čižman, dipl.m.s

16.30 – 16.50

Shranjevanje, dokumentiranje in sledenje Janita Tepina, dipl.m.s

16.50 – 17.10

Razprava

17.10 – 17.15

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 30,00 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0215-15032021 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:

Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

Prijava na izobraževanje preko e-prijavnice na spletni strani Zbornice-Zveze.

Informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje boste prijeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Programsko – organizacijski odbor: Marija Petrinec Primožič, Tatjana Gjergek .

Dodatne informacije

petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.

Vljudno vabljeni!

Marija Petrinec Primožič
Predsednica Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji