Razvijanje kadrovanja za prihodnost

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v managementu

E hilda.rezar@gmail.com
Datum & čas

24/5/2023

08:00

Lokacija

M Hotel Ljubljana, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Uvod v izobraževanje Dejan Doberšek, dipl. zn., Predsednik sekcije

8.30 - 9.15

Prijazno je biti prijazen Polona Požgan, diplomirana zgodovinarka in diplomirana politologinja

9.15 - 9.35

On boarding – sprejem novo zaposlenih, kako jih vključiti v delo? Tatjana Tušar, dipl. org. manag.

9.35 - 9.55

Družini prijazno podjetje – prednost za zaposlene in prednost za vodje Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

9.55 - 10.15

Promocija poklica medicinske sestre mag. Maja Valjavec, Adrijana Ilievski, dipl. m. s., dipl. upr. ved.

10.15 - 10.30

Razprava

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.20

Karierni razvoj medicinskih sester Bojana Sečnjak, mag. zdr. – soc. manag., dipl. m. s

11.20 - 12.00

Motivacijski dejavniki na delovnem mestu Doroteja Batorek, mag. ekon. in poslov. ved.

12.00 - 12.10

Razprava

12.10 - 12.30

Odmor

12.30 - 12.50

Ocenjevanje zaposlenih Tatjana Tušar, dipl. org. manag.

12.50 - 13.10

Funkcionalna fleksibilnost Nada Macura Višič, dipl. m. s.

13.10 - 13.50

Ravnanje z zaposlenimi v podjetju Mirjana Mladič, univ. dipl. ekon., Podjetje Mikro+Polo

13.50 - 14.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Prav tako je izobraževanje namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, ki si želijo dodatna znanja s področja komunikacije, motivacije in dobrih medosebnih odnosov.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-24052023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 35.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: hilda.rezar@gmail.com