Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

23/5/2024

07:00

Lokacija

DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.00 - 7.30

Registracija udeležencev

7.30 - 9.30

Kako komuniciramo (osebno in po telefonu); Asertivno vedene; Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas

9.30 - 10.00

Odmor

10.00 - 12.00

Kako se asertivno odzvati, da bomo mi razumeli druge;

Zakaj imamo težave »S SVOJIM EGOM«

12.00 - 12.15

Odmor

12.15 - 14.15

Kako se pogovarjati, sodelovati in priti do dogovora

14.15 - 14.30

Zaključek seminarja z anketiranjem

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktivnim sodelovanjem udeležencev pri predavanjih, razpravi in pri delu v skupinah. Število udeležencev je omejeno do 20.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijave preko elektronske prijavnice do 17. 5. 2024 oziroma do zasedenosti mest (20).

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Dodatne informacije

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali GSM 041 754 695