Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

14/12/2023

08:00

Lokacija

Na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Voditeljica: Tatjana Zidar Gale

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 10.30

Kako komuniciramo (osebno in po telefonu)

Asertivno vedenje

Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Kako se asertivno odzvati, da bomo mi razumeli druge; Zakaj imamo težave »S SVOJIM EGOM«

13.00 - 13.15

Odmor za malico

13.15 - 15.15

Kako se pogovarjati, sodelovati in priti do dogovora

15.15 - 15.30

Zaključek seminarja z anketiranjem

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktivnim sodelovanjem udeležencev pri predavanjih, razpravi in pri delu v skupinah. Število udeležencev je omejeno do 20.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Seminar je namenjen članom ljubljanskega društva – ni kotizacije in se krije iz lastnih sredstev oz. iz naslova plačanih članarin.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave preko elektronske prijavnice do 7. 12. 2023 oziroma do zasedenosti mest (20).
S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com , GSM 041 754 695