Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Datum & čas

8/11/2019

00:00

Lokacija

na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08:00 - 08:30

Registracija udeležencev

08:30-10:30

Kako komuniciramo (osebno in po telefonu); Tatjana Zidar Gale

Asertivno vedenje

Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas

10:30-11:00

Odmor

11:00-13:00

Kako se asertivno odzvati, da bomo mi razumeli druge;

Zakaj imamo težave »S SVOJIM EGOM«

13:00-13:15

Odmor za malico

13:15-15:15

Kako se pogovarjati, sodelovati in priti do dogovora

15:15-15:30

Zaključek seminarja z anketiranjem

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi


T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com W http://www.drustvo-med-sester-lj.si

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom  iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktivnim sodelovanjem udeležencev pri predavanjih, razpravi in pri delu v  skupinah.

Število udeležencev je omejeno do 20.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoški točkami pri Zbornici – Zvezi.
Programsko organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Tatjana Zidar Gale

Kotizacija znaša  25 € z vključenim DDV, za člane DMSBZT Ljubljana NI KOTIZACIJE in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijave

Prijave preko elektronske prijavnice  do 29. 10. 2019 oz. do zasedenosti mest.

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni

Podpredsednica za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in
založništvo:
Gordana Lokajner

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima