Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

13/6/2023

08:00

Lokacija

Na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev

8.30 - 10.30

Kako komuniciramo (osebno in po telefonu)

Asertivno vedenje

Kako se asertivno odzvati, da bodo drugi razumeli nas

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.00

Kako se asertivno odzvati, da bomo mi razumeli druge;

Zakaj imamo težave »S SVOJIM EGOM«

13.00 - 13.15

Odmor za malico

13.15 - 15.15

Kako se pogovarjati, sodelovati in priti do dogovora

15.15 - 15.30

Zaključek seminarja z anketiranjem

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom iz različnih področij. Program bo izveden v obliki predavanj z aktivnim sodelovanjem udeležencev pri predavanjih, razpravi in pri delu v skupinah. Število udeležencev je omejeno do 20.

Program je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja licenčnih in pedagoških točk.
Programsko organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Tatjana Zidar Gale

Seminar je namenjen članom ljubljanskega društva.
Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana ni in se krije iz lastnih sredstev oz. iz naslova plačanih članarin.

Prijave preko elektronske prijavnice do 5. 6. 2023 oziroma do zasedenosti mest (20).

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Dodatne informacije na drustvomedsesljubljana@gmail.com, GSM 041 754 695

Vljudno vabljeni!