Raziščimo svoj potencial in prevzemimo odgovornost!

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 031 518 372 E dejan.dobersek@gmail.com
Datum & čas

12/10/2023

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Bled - Rikli Balance hotel

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 12.10.2023

1. Sklop - predavanja

8.30 - 9.30

Registracija udeležencev

9.30 - 10.15

Otvoritev seminarja in podelitev Priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju

UVODNO PREDAVANJE

10.15 - 11.15

Pomen sočutja na področjih managementa in zdravstvene nege v času umetne inteligence izr. prof. dr. Dan Podjed

11.15 - 11.45

Odmor

Moderatorja: Dr. Marjeta Logar Čuček in Hilda Rezar

11.45 - 12.45

Jaz - vodja Miran Morano

12.45 - 1345

Vodenje različnih generacij Dr. Aleksander Zadel

13.45 - 13.55

Sponzor: Digitalizirana oskrba oseb z inkontinenco Karmen Bolta - Abena-Helpi d. o. o

13.55 - 14.05

Sponzor: Razporejanje delovnega časa s pomočjo umetne inteligence Damjan Miloševič - PLANDELA d. o. o.

14.05 - 15.30

Kosilo

2. SKLOP – PREDAVANJA Moderator: Slavko Bolčevič in Urban Bole

15.30 - 16.15

"Zakaj iskanje motivacije ni ključ do uspeha, in kaj je tisto kar nam pomaga uspeti?" Sara Isakovič

GALA VEČERJA

19.30 -

HOTEL TOPLICE

Petek, 13.10.2023

AKTIVNO JUTRO: Prebudimo se v prečudovit dan na petek 13ega

7.30 - 8.30

AKTIVNO JUTRO s Patricijo Pangeršič Patricija Pangeršič

1. Sklop - predavanja Moderatorja: Nada Macura Višić, Bojana Sečnjak

9.30 - 10.15

Kako izzive spremeniti v zmage Saša Einsiedler

10.15 - 11.00

Kako postati umirjen, suveren in asertiven v konfliktnih situacijah Tatjana Zidar Gale

11.00 - 11.10

Sponzorsko predavanje

11.10 - 11.30

Odmor

Moderatorja: Matej Lunder, Maja Kaker

11.30 - 12.15

Skupaj proti nasilni komunikaciji na delovnem mestu Doroteja Lešnik Mugnaioni

12.15 - 13.00

Mediacija v zdravstvu – pot do boljših odnosov Prim. Simona Repar Bornšek

13.00

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Prav tako je izobraževanje namenjeno vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, ki si želijo dodatna znanja s področja komunikacije, motivacije in dobrih medosebnih odnosov.

Dvodnevna kotizacija z vštetim DDV znaša 360€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 180 €).
Enodnevna kotizacija z vštetim DDV znaša 220€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €).
Študentje in upokojenci plačajo 20€.

V priponki spodaj se nahaja KODA in obrazec za rezervacijo prenočišča.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-12102023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

V popoldanskem sklopu – SKRB ZASE je število mest na delavnicah omejeno, o možnostih prijave na delavnice vas bomo sproti obveščali.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Programski odbor: dr. Marjeta Logar, dipl. m. s., spec. mang. – vodja, Hilda Rezar, mag. zdr. neg., Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege, Katja Vrankar, mag. zdr. nege, Dejan Doberšek, dipl. zn.
Organizacijski odbor: Dejan Doberšek, dipl. zn., Slavko Bolčevič, dipl. zn. mag. jav. upr., asist. Urban Bole, mag. zdr. nege, Mojca Strgar Ravnik, mag. zdr. neg.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika sekcije Doberšek Dejana preko: e-pošte: dejan.dobersek@gmail.com ali telefona: 031 518 372.