Ravnanje s čustvi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

28/2/2024

15:45

Lokacija

DMSBZT Celje, Kidričeva 25 (3. nadstropje), 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

15.45 - 16.00

Registracija Predavatelj: Sabina Kračun mag. zak in druž. štud. (spec. ZDT), dipl. med. ses.

16.00 - 16.30

Uvod

16.30 - 17.30

Obvladovanje čustev:

- Čustveno zavedanje

- Prepoznavanje čustev

- Uravnavanje čustev

17.30 - 17.40

Odmor

17.40 - 18.40

Kako (po)skrbeti zase?

- Naučiti se postaviti mejo sebi in drugim (kako reci »NE«);

- Učinkovito reševanje konfliktov;

- Emocionalna pismenost;

- Kako z jezo (opredelitev, izvor in funkcija jeze, odgovornost pri izražanju jeze, konstruktivno izražanje jeze).

18.40 - 19.00

Trening asertivnosti

19.00 - 19.10

Odmor

19.10 - 20.00

Refleksija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 20 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Kotizacija se plača po izstavljenem računu. Prijave so na portalu Zbornice – Zveze, vpišite ob prijavi svoje maile, kamor vam bomo poslali potrdilo.

Omejeno število prijav na 20 udeležencev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije na info@dmsbzt-celje.si