Rana, inkontinenca in stoma – sodobni pristopi in izzivi napredne obravnave pacientov

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

2/10/2023

08:30

Lokacija

Hotel & kamp; Resort Adria Ankaran, Ankaran

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdrav in uvodne besede Predsednica sekcije Renata Batas, dipl. m. s., ET

Moderatorici: Ines Prodan, dipl. m. s.,ET in Anita Jelar, mag. zdrav. soc. ved, dipl. babica, ET

9.10 - 9.30

Stoma – nov začetek - predstavitev dela sekcije Renata Batas, dipl. m. s., ET

9.30 - 9.50

Pomen duhovnosti za stomiste in vloga enterostomalnega terapevta Valerija Volk, dipl. m. s., ET

9.50 - 10.10

Enterostomalna terapija v Sloveniji in Italiji Ines Prodan, dipl. m. s., ET in Manuela Zadnik, dipl. m. s., ET

10.10 - 10.30

Vloga enterostomalnega terapevta pri pacientih z inkontinenco Tadeja Krišelj, dipl. m. s., ET, univ. dipl. org.

10.30 - 10.40

Predstavitev sponzorja – Hartmann

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor, osvežitev

Moderatorici: Milanka Markelič, dipl. m. s., ET in Anita Jelen, mag. zdrav. neg, ET, QM

11.20 - 11.40

Wound hygiene consensus document – nov pristop k toaleti in oskrbi rane Suzana Majcen Dvoršak, dipl. m. s., ET

11.40 - 12.25

NPWT / ZRNT – učna delavnica Hubert Terseglav, dipl. zn., ET

12.25 - 12.35

Predstavitev sponzorja

12.35 - 12.45

Vprašanja in diskusija

12.45 - 13.45

Odmor za kosilo

Moderatorici: Renata Batas, dipl. m. s., ET in Ines Prodan, dipl. m. s., ET

13.45 - 14.05

Obravnava pacienta z nefrostomo v patronažnem varstvu Mojca Trček, dipl. m. s., ET, mag. soc. gerontologije

14.05 - 15.05

Kako se smejati, ko se je za zjokat Dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije

15.05 - 15.25

Kompetence ET Anita Jelar, dipl. babica, ET, mag. zdrav.-soc. ved.

15.25 - 15.30

Povzetek in zaključek srečanja

Splošne informacije

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Program je v postopku določanja števila licenčnih točk. Program je namenjen enterostomalnim terapevtom.

Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk.

Strokovno srečanje enterostomalnih terapevtov je BREZ KOTIZACIJE.

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

 

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Informacije pri ga. Dragici Jošar, dipl. m. s., ET na e-mail: dragica.josar@gmail.com