PSIHOZE IN DELO Z OBOLELIMI

Organizator

Društvo MSBZT Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

24/3/2021

08:00

Lokacija

v spletnem okolju - zoom

08.00 – 08.20

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje

08.20 – 08.30

Uvodne besede dr. Radojka Kobentar

08.30 – 09.15

Shizofrenija in druge psihoze - znaki, diagnostika in zdravljenje dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije

09.15 – 10.00

Psihoterapevtska obravnava psihoz dr. Bojana Avguštin Avčin, dr. med., spec. psihiatrije

10.00 – 10.45

Delovna sposobnost oseb s psihozo prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. psihiatrije

10.45 – 11.15

Odmor

11.15 – 12.00

Prepoznavanje osebe s psihozo v internistični prvi pomoči – primer iz prakse Adnan Selimovič, dipl. zn.

12.00 – 12.45

Terapevtski odnos in komunikacija z obolelimi za psihozo Slavica Roljič, mag. zdr.neg.

12.45 – 13.30

Samostojno življenje oseb s psihozo v skupnosti Urška Bizilj, dipl. m. s.

13.30 – 14.00

Razprava in zaključek seminarja dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom in drugim sodelavcem  v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja shizofrenije in drugih psihoz ter poglobiti razumevanje oseb s psihozo v kliničnem in izvekliničenm okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi, ki se pojavljajo pri delu z osebami obolelimi za psihozo.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk  pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:  Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE.

Prijava

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijave preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si do 22. 03. 2021

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni

Koordinatorica:                                                                  Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Dr. Radojka Kobentar                                                        Đurđa Sima