Psihoze in delo z obolelimi

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

18/3/2022

08:00

Lokacija

V spletnem okolju Zoom.

8.00 - 8.20

Prijava udeležencev v spletno okolje

8.20 - 8.30

Uvodne besede dr. Radojka Kobentar

8.30 - 9.15

Shizofrenija in druge psihoze - znaki, diagnostika in zdravljenje dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije

9.15 - 10.00

Prepoznavanje osebe s psihozo v internistični prvi pomoči - primer iz prakse Adnan Selimovič, dipl. zn.

10.00 - 10.45

Delovna sposobnost oseb s psihozo prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. psihiatrije

10.45 - 11.15

Odmor

11.15 - 12.00

Psihoterapevtska obravnava psihoz dr. Bojana Avguštin Avčin, dr. med., spec. psihiatrije

12.00 - 12.45

Terapevtski odnos in komunikacija z obolelimi za psihozo Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.45 - 13.30

Samostojno življenje oseb s psihozo v skupnosti Urška Bizilj, dipl. m. s.

13.30 - 14.00

Razprava in zaključek seminarja dr. Radojka Kobentar

Splošne informacije

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja shizofrenije in drugih psihoz ter poglobiti razumevanje oseb s psihozo v kliničnem in izven kliničnem okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi, ki se pojavljajo pri delu z osebami obolelimi za psihozo.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar
Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija: Izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.
Prijave preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si do 14. 3. 2022 oziroma do zasedenosti mest, število mest je omejeno 40.
Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni
Koordinatorica: Dr. Radojka Kobentar
Predsednica DMSBZT Ljubljana: Đurđa Sima