Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – pri oskrbi bolnikov

Datum & čas

24/9/2021

07:45

Lokacija

v Velenju, hotel Paka

Poglej na zemljevidu

PETEK, 24. 9. 2021

7.45–8.45

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV Ogled razstavnih izdelkov Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

08.45

Pozdravni nagovor mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

09.00–09.40

Čuječnost – njena uporabnost in mehanizmi delovanja Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach

09.40–10.30

Čustvena inteligentnost mag. Tadeja Trojar Jan, univ. dipl. psih.

10.30–11.10

Stres in zdravje prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

11.10

ODMOR

11.40–12.30

Poslušam in slišim mag. Tadeja Trojar Jan, univ. dipl. psih.

12.30–13.20

Učinkovita komunikacija in medosebni odnosi Janja Rebolj, prof. zgod. in soc.

13.20-13.35

Satelit

13.35

ODMOR – kosilo

3 UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)

14.30–15.30

Tehnike samozavedanja mag. Tadeja Trojar Jana, univ. dipl. psih.

15.30–16.30

Kreativno sodelovanje Janja Rebolj, prof. zg. in soc.

16.30–17.30

Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju) prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih

19.00

VEČERJA

SOBOTA, 25. 9. 2021

Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.

08.00–08.50

Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa Evolutivni koncept obvladovanja sprememb Dejan Gruban

08.50–09.50

Učinkovito vodenje, sinergija sodelavcev Miran Morano, univ. dipl. andragog

09.50–10.50

Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni razvoj Edvard Kadič

10.50

ODMOR

3 UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)

11.30–12.30

Tehnike učinkovitega vodenje, sinergija sodelavcev Miran Morano, univ. dipl. andragog

12.30–13.30

Odnos – kako ga vzpostaviti in ohranjati med pacientom in svetovalcem ter med sodelavci (govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe pacientov itn.) Edvard Kadič

13.30–14.30

Kako do organizirane kulture odličnosti in kakovosti v teh negotovih razmerah? Poti do vrhunskih storitev Dejan Gruban

14.40

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA Svečana podelitev potrdil

Splošne informacije

Program je ovrednoten z 9 licenčnimi točkami pri Zbornici Zdravstvene nege Slovenije, 12,5 kreditnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in s 12,5 kreditnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije

 Veseli nas, da smo vas s ponujeno strokovno vsebino spomladi 2019 in jeseni 2020 naslovili, da sta bila strokovna izobraževanja kmalu zapolnjena. V petek 24. in soboto 25. septembra 2021, ponovno organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA IN MEDOSEBNIH ODNOSOV, ki bo potekalo v ŽIVO.

Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi pacientov. Prepoznavanje omenjenih veščin ter njihova uporaba vpletene vključi v pozitivno soodvisnost in povezanost pri doseganju lastnih ciljev, ciljev podjetja ali družinskih odnosov. Posameznik ali skupina lahko še bolj motivirano in uspešno izrazi še več svojih »skritih« potencialov, ki ga/jo pelje k uspešnemu vzpostavljanju zadovoljujočih medsebojnih odnosov.

Z učinkovito uporabo omenjenih veščin povečamo zaupanje pacientov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovne voditeljice: mag. Milenka Poljanec Bohnec, Katarina Vovk, dipl. m. s.

UDELEŽENCI

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo oseb s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba oseb v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali izvajajo oskrbo oseb na domu (patronažna služba).

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 290 € + DDV in vključuje dva kosila, večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri obsežne samostojne dele celovite zbirke „SLADKORNA BOLEZEN“ povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.

Prijava

Prijavnica se nahaja v priponki.
Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete na e-naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: VI vis, d. o. o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.

Za dodatne informacije pokličite 031 662 737.

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka.

Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: „Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov 2020“ na tel. 03 898 0700.

Cena nastanitve za eno osebo: 63 € v enoposteljni sobi in 79,2 € v dvoposteljni sobi za dve osebi.

Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.

Prijavnica