Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine pri oskrbi bolnikov

Datum & čas

25/9/2020

07:50

Lokacija

Velenje - hotel Paka

Poglej na zemljevidu

Petek, 25.09.2020

07.50 - 08.50

Registracija udeležencev

Ogled razstavnih izdelkov

08.50 - 09.00

Pozdravni nagovor Moderatorka: Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.

09.00 - 09.50

Nisem diagnoza, sem oseba – o empatiji do samega sebe dr. Tina Bregant, dr. med.

09.50 - 10.45

Stres in zdravje prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

10.45 - 11.00

Izzivi za spremembe

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.00

Ne samo poslušati, tudi slišati je treba dr. Tina Bregant, dr. med.

12.00 - 13.00

Učinkovita komunikacija in medosebni odnosi Janja Rebolj, prof. zgod. in soc.

13.00 - 13.15

Satelit

13.20 - 14.20

Odmor - kosilo

3 učne delavnice (izmenjaje 60 minut)

14.20 - 15.20

Ne samo poslušati, tudi slišati je treba dr. Tina Bregant, dr. med.

15.20 - 16.20

Kreativno sodelovanje Janja Rebolj, prof. zg. in soc.

16.20 - 17.20

Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju) prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

19.30

Večerja

Sobota, 26.09.2020

Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.

08.00 - 08.45

Čuječnost – njena uporabnost in mehanizmi delovanja Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach

08.45 - 09.40

Učinkovito vodenje, sinergija sodelavcev Miran Morano, univ. dipl. andragog

09.40 - 10.20

Kognitivno-vedenjska terapija Nina Erjavec, dipl. psih.

10.20 - 10.50

Odmor

10.50 - 11.40

3 učne delavnice (izmenjaje 60 minut)

13.00 - 14.00

Tehnike učinkovitega vodenje, sinergija sodelavcev Miran Morano, univ. dipl. andragog

14.00 - 15.00

14.00–15.00 Odnos – kako ga vzpostaviti in ohranjati med bolnikom in svetovalcem ter med sodelavci (govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe bolnikov itn.) Edvard Kadič

15.00 - 16.00

Timsko delo v procesu dela in kakovostno upravljanje ciljev in časa Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach

16.00

Zaključek izobraževanja Svečana podelitev potrdil

Splošne informacije

PRIJAVNICI SE NAHAJTA SPODAJ

Program je ovrednoten z 9 licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi, 14 kreditnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in 14,5 kreditnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije

 Dvodnevno strokovno izobraževanje Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine, ki smo ga planirali 13. in 14. marca 2020, smo bili primorani ODPOVEDATI zaradi coronavirusne bolezni. Veselilo nas je, da smo vas z omenjeno vsebino programa v marcu 2020 nagovorili in je bilo zanimanje zanj veliko.

Zato smo se odločili, da bomo dvodnevno strokovno izobraževanje Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine izvedli 25. in 26. septembra 2020 v hotelu Paka v Velenju.

Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi bolnikov.

Z učinkovito uporabo mehkih veščin povečamo zaupanje bolnikov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovne voditeljice: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped., Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses., Katarina Vovk, dipl. m. s.

UDELEŽENCI

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba bolnikov v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali izvajajo oskrbo bolnikov na domu (patronažna služba). Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v izobraževalnih ustanovah (fakultetah za zdravstveno nego ipd.), zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih itn.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 290 € brez DDV. Kotizacija vključuje kosilo, večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri obsežne samostojne dele celovitega priročnika „SLADKORNA BOLEZEN“ povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.

Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete na e-naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: VI vis, d. o. o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.

Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za dodatne informacije je dosegljiva na telefonu 031 662 737. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka.

Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro:

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov 2020“ na tel. 03 898 0700.

Cena nastanitve za eno osebo: 63 € v enoposteljni sobi in 79,2 € v dvoposteljni sobi za dve osebi.

Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.

Obvestilo in prijavnic