Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

Datum & čas

20/9/2024

07:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje

Poglej na zemljevidu

Petek, 20.9.2024

7.20 - 8.45

Registracija udeležencev, ogled razstavnih izdelkov Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

8.45

Družba negotovosti mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

9.00 - 9.45

Notranji mir v družbi negotovosti mag. Asja Dominko, temeljnih medicinskih znanosti

9.45 - 10.30

Moj svet interpretacije – soočanje z dogodki/izgubo izr. prof. dr. Robert Masten, psihoterapevt

10.30 - 11.15

Osebnostna rast Melita Kuhar, uni. dipl. soc. ped.

11.15

Odmor - malica

12.00 - 12.50

Stres in zdravje prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

12.50 - 13.45

Čuječnost – njena uporabnost in mehanizmi delovanja Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach

13.45

Odmor - kosilo

UČNE DELAVNICE 60 min

15.00 - 16.00

Krepitev in gradnja kakovostnih odnosov (harmonija v vas, v partnerstvu, s sodelavci, itn..) Melita Kuhar, uni. dipl. soc. ped.

16.00 - 17.00

Odnosi kot vir zdravja ali bolezni izr. prof. dr. Robert Masten, psihoterapevt

17.00 - 18.00

Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju) prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

19.30

Večerja

Sobota, 21.9.2024

Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.

8.00 - 8.50

Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa; Evolutivni koncept obvladovanja sprememb Dejan Gruban

8.50 - 9.50

Učinkovito vodenje; kamenčki v mozaiku uspeha – ljudje so kapital Dani Polajnar

9.50 - 10.50

Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni razvoj Edvard Kadič

10.50

Odmor - malica

UČNE DELAVNICE izmenjaje 60 min

11.30 - 12.30

Tehnike učinkovitega vodenje in timskega dela, sinergija sodelavcev Dani Polajnar

12.30 - 13.30

Odnos – kako ga vzpostaviti in ohranjati med pacientom in svetovalcem ter med sodelavci (govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe pacientov itn.) Edvard Kadič

13.30 - 14.30

Kako do organizirane kulture odličnosti in kakovosti v teh negotovih razmerah? Poti do vrhunskih storitev Dejan Gruban

14.30

Odmor - lahko kosilo

14.50

Zaključek izobraževanja, podelitev potrdil

Splošne informacije

Program je ovrednoten s 17 licenčnimi točkami pri Zbornici Zdravstvene nege Slovenije, 12,5 kreditnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in s 12,5 kreditnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije

Strokovno izobraževanje Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov postaja tradicionalno. Veseli nas, da smo vas s ponujeno strokovno vsebino izobraževanja naslovili, in ste se v preteklih letih le teh udeležili. V luči prizadevanja za boljši položaj pacientov, uporabnikov zdravstvenih storitev ter izvajalcev bomo tudi letos organizirali dvodnevno strokovno izobraževanje PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA IN MEDOSEBNIH ODNOSOV, ki bo potekalo v ŽIVO v petek 20. in soboto 21. septembra 2024.

Concept izobraževanja je fokusiran na veščine, ki podpirajo človekovo zdravje in kakovost življenja, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi pacientov. Prepoznavanje omenjenih veščin ter njihova uporaba vpletene vključi v pozitivno soodvisnost in povezanost pri doseganju lastnih ciljev, ciljev podjetja ali družinskih odnosov. Besedo dajemo primerom dobrih praks enakovrednega vključevanja posameznikov v delovno okolje, ki s svojimi dejanji gradijo vključujočo kulturo in spodbujajo raznolikost na delovnem mestu. Posameznik ali skupina lahko bolj motivirano in uspešno izrazi še več svojih »skritih« potencialov, ki ga/jo peljejo k uspešnemu vzpostavljanju zadovoljujočih medsebojnih odnosov.
Z učinkovito uporabo omenjenih veščin povečamo zaupanje pacientov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovni voditeljici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped. Katarina Vovk, dipl. m. s.

UDELEŽENCI
Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo oseb s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba oseb v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali izvajajo oskrbo oseb na domu (patronažna služba).

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 290 € + DDV in vključuje dva kosila, večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri obsežne samostojne dele celovite zbirke „SLADKORNA BOLEZEN“ povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.

Prijava

Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete na e-naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Društvo EDMED, Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun. Za dodatne informacije pokličite 031 662 737.

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka.

Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: „Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov 2024“ na tel. 03 898 0700.
Cena nočitve z zajtrkom za eno osebo: 73 € v enoposteljni sobi in 90 € v dvoposteljni sobi za dve osebi. Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.