Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

Datum & čas

22/9/2023

07:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje

Poglej na zemljevidu

Petek, 22.9.2023

7.30 - 8.45

Registracija udeležencev, ogled razstavnih izdelkov Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

8.45

Pozdravni nagovor

9.00

Komunikacija in družba tveganja mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

9.30 - 10.30

Moj svet interpretacije – soočanje z dogodki/izgubo izr. prof. dr. Robert Masten, psihoterapevt

10.30 - 11.30

Kako biti v redu Aljoša Bagola

11.30

Odmor

12.00 - 12.50

Stres in zdravje prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

12.50 - 13.30

Čuječnost – njena uporabnost in mehanizmi delovanja Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach

13.30 - 13.45

Simpozij

13.45

Kosilo

UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 min)

15.00 - 16.00

Tehnike samozavedanja (poslušam in slišim) mag. Tadeja Trojar Jan, univ. dipl. psih.

16.00 - 17.00

Odnosi kot vir zdravja ali bolezni izr. prof. dr. Robert Masten, psihoterapevt

17.00 - 18.00

Učinkovito spoprijemanje s stresom (strategije spoprijemanja s stresom v življenju) prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.

19.30

Večerja

Sobota, 23.9.2023

Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s.

8.00 - 8.50

Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa. Evolutivni koncept obvladovanja sprememb. Dejan Gruban

8.50 - 9.50

Učinkovito vodenje, sinergija sodelavcev Miran Morano, univ. dipl. andragog

9.50 - 10.50

Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni razvoj Edvard Kadič

10.50

Odmor

UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 min)

11.30 - 12.30

Tehnike učinkovitega vodenje, sinergija sodelavcev Miran Morano, univ. dipl. andragog

12.30 - 13.30

Odnos – kako ga vzpostaviti in ohranjati med pacientom in svetovalcem ter med sodelavci (govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v procesu oskrbe pacientov itn.) Edvard Kadič

13.30 - 14.30

Kako do organizirane kulture odličnosti in kakovosti v teh negotovih razmerah? Poti do vrhunskih storitev Dejan Gruban

14.30

Odmor za lahko kosilo

14.30

Zaključek izobraževanja, podelitev potrdil

Splošne informacije

Koncept izobraževanja je fokusiran na veščine, ki podpirajo človekovo zdravje in kakovost življenja, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi pacientov. Prepoznavanje omenjenih veščin ter njihova uporaba vpletene vključi v pozitivno soodvisnost in povezanost pri doseganju lastnih ciljev, ciljev podjetja ali družinskih odnosov. Besedo dajemo primerom dobrih praks enakovrednega vključevanja posameznikov v delovno okolje, ki s svojimi dejanji gradijo vključujočo kulturo in spodbujajo raznolikost na delovnem mestu. Posameznik ali skupina lahko bolj motivirano in uspešno izrazi še več svojih »skritih« potencialov, ki ga/jo peljejo k uspešnemu vzpostavljanju zadovoljujočih medsebojnih odnosov.
Z učinkovito uporabo omenjenih veščin povečamo zaupanje pacientov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovni voditeljici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.; Katarina Vovk, dipl. m. s.

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo oseb s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba oseb v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali izvajajo oskrbo oseb na domu (patronažna služba).

Dodatne informacije

Kotizacija znaša 290 € + DDV in vključuje dva kosila, večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri obsežne samostojne dele celovite zbirke „SLADKORNA BOLEZEN“ povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.
Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete na e-naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Društvo EDMED, Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun. Za dodatne informacije pokličite 031 662 737.

Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: „Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov 2023“ na tel. 03 898 0700.
Cena nočitve z zajtrkom za eno osebo: 73 € v enoposteljni sobi in 90 € v dvoposteljni sobi za dve osebi. Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.