Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 82, interna številka 2 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

27/1/2021

16:30

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje MS Teams

Spoštovani,

glede na trenutno epidemiološko sliko v Sloveniji vas obveščamo, da bo izobraževanje PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA (27.01.2021) potekalo preko spletnega okolja MS Teams.

V torek 26.01.2020 tekom dneva vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. V kolikor boste osebe prijavljali v delovnih organizacijah, vas naprošam, da za vsako osebo posebej navedete njihovo osebno e-pošto, da bomo lahko poslali spletno povezavo do izobraževanja.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo,

Zbornica – Zveza

16.20 - 16.30

Registracija

16.30 - 16.50

Kaj je izgorelost, na kakšne načine vse jo misliti Mark Bračič, dipl psiholog, Prof. dr. Živa Novak Antolič, dr. med. spec. gin. in por.

16.50 - 17.10

Nevro-korelati in intrapsihični procesi izgorelosti

17.10 - 17.30

Kako se kaže izgorelost pri zaposlenih v zdravstvu

17.30 - 17.50

Pregled globalnega stanja

17.50 - 18.10

Odmor

18.10 - 18.30

Kateri so dejavniki tveganja za razvoj izgorelost, tako osebni, kot strukturni

18.30 - 18.50

Pregled konkretnih primerov - učenje prepoznavanja simptomatike

18.50 - 19.10

Opremljanje slušateljev za iskanje pomoči in samostojno ukrepanje zoper prve znake izgorelosti

19.10 - 19.30

Krepljenje občutljivosti za problem v neposrednem delovnem okolju

19.30 - 19.40

Uvajanje samo - preverjanja

Splošne Informacije

Kotizacija:
Kotizacije NI!

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani www.zbornica-zveza.si

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze ali ko prijavitelj ni udeleženec (na primer pooblaščena oseba v zavodu). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze.
Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

ODJAVE

V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja na e-naslov: izobrazevanja@zbornica-zveza.si.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

Dodatne Informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si oz licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si