Psihoedukativna delavnica: preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci – PRIZMA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

25/5/2022

17:15

Lokacija

V spletnem okolju Zoom.

Spoštovani,

izobraževanje PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA bo potekalo v spletnem okolju Zoom.

V torek, 24. 5. 2022, vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prosimo vas, da za vsakega prijavljenega udeleženca izobraževanja navedete njegov osebni e-naslov, na katerega jim bomo poslali povezavo do izobraževanja.

Predavatelja: Mark Bračič, dipl. psiholog, Prof. dr. Živa Novak Antolič, dr. med. spec. gin. in por.

Veselimo se vaše udeležbe.

Zbornica – Zveza

17.15 - 17.30

Registracija

17.30 - 17.50

Kaj je izgorelost, na kakšne načine vse jo misliti

17.50 - 18.10

Nevro-korelati in intrapsihični procesi izgorelosti

18.10 - 18.30

Kako se kaže izgorelost pri zaposlenih v zdravstvu

18.30 - 18.50

Pregled globalnega stanja

18.50 - 19.00

Odmor

19.00 - 19.20

Kateri so dejavniki tveganja za razvoj izgorelost, tako osebni, kot strukturni

19.20 - 19.40

Pregled konkretnih primerov - učenje prepoznavanja simptomatike

19.40 - 20.00

Opremljanje slušateljev za iskanje pomoči in samostojno ukrepanje zoper prve znake izgorelosti

20.00 - 20.20

Krepljenje občutljivosti za problem v neposrednem delovnem okolju

20.20 - 20.30

Uvajanje samo - preverjanja

Splošne informacije

Kotizacije ni!

Licenčne in pedagoške točke:
Program je ovrednoten z 2 licenčnima in pedagoškima točkama.

Udeležba za strokovno izobraževanja je omejena na 250 udeležencev.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Odjave

Če se strokovnega izobraževanja ne boste udeležili, vas prosimo, da se najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja odjavite s klikom na Preklic udeležbe, na povezavi, ki ste jo prejeli na e-naslov ob uspešni prijavi.

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si