PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

T 01 544 54 80 E izobrazevanja@zbornica-zveza.si
Datum & čas

15/12/2021

15:30

Lokacija

V spletnem okolju Zoom.

Spoštovani,

izobraževanje PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA bo potekalo v spletnem okolju Zoom.

V torek, 14. 12. 2021, vam bomo poslali spletno povezavo do izobraževanja. Prosimo vas, da za vsakega prijavljenega udeleženca izobraževanja navedete njegov osebni e-naslov, na katerega jim bomo poslali povezavo do izobraževanja.

Veselimo se vaše udeležbe.

Zbornica – Zveza

15.20 - 15.30

Registracija

15.30 - 15.50

Kaj je izgorelost, na kakšne načine vse jo misliti Mark Bračič, dipl. psiholog, Prof. dr. Živa Novak Antolič, dr. med. spec. gin. in por.

15.50 - 16.10

Nevro-korelati in intrapsihični procesi izgorelosti

16.10 - 16.30

Kako se kaže izgorelost pri zaposlenih v zdravstvu

16.30 - 16.50

Pregled globalnega stanja

16.50 - 17.10

Odmor

17.10 - 17.30

Kateri so dejavniki tveganja za razvoj izgorelost, tako osebni, kot strukturni

17.30 - 17.50

Pregled konkretnih primerov - učenje prepoznavanja simptomatike

17.50 - 18.10

Opremljanje slušateljev za iskanje pomoči in samostojno ukrepanje zoper prve znake izgorelosti

18.10 - 18.30

Krepljenje občutljivosti za problem v neposrednem delovnem okolju

18.30 - 18.40

Uvajanje samo - preverjanja

Splošne informacije

Kotizacije ni!

Licenčne in pedagoške točke:
Program je ovrednoten z 2 licenčnima in pedagoškima točkama.

Prijave

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Odjave

Če se strokovnega izobraževanja ne boste udeležili, vas prosimo, da se najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja odjavite s klikom na Preklic udeležbe, na povezavi, ki ste jo prejeli na e-naslov ob uspešni prijavi.

Dodatne informacije

Špela Pavlič
e-pošta: izobrazevanja@zbornica-zveza.si