Prvi simpozij nosečnost in sladkorna bolezen

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

E melita.cajhen@gmail.com
Datum & čas

21/3/2022

08:30

Lokacija

Four Points by Sheraton Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30

Registracija

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav Draženka Pongrac Barlovič, Lili Steblovnik, Jana Klavs

AKTUALNE TEME

9.15 - 9.35

Kdo so nosečnice s sladkorno boleznijo? Predstavitev slovenskih podatkov - desetletno obdobje Eva Skuk, Lili Steblovnik

9.35 - 10.05

Novosti v smernicah za zdravljenje nosečnostne sladkorne bolezni Lili Steblovnik, Draženka Pongrac Barlovič

10.05 - 10.25

Kam sodi ženska z nosečnostno sladkorno boleznijo po porodu? Predstavitev dogovora Barbara Jemec Zalar

10.25 - 10.35

Diskusija

10.35 - 11.00

Odmor

DILEME

11.00 - 11.20

Ko sladkorna bolezen v nosečnosti ni nosečnostna sladkorna bolezen Andrej Zavratnik

11.20 - 11.30

Kdaj je potreben aspirin pri nosečnicah s sladkorno boleznijo? Vesna Fabjan Vodušek

11.30 - 11.40

Zdravljenje nosečnostne sladkorne bolezni – vse lepo in prav, kaj pa SGA? Miha Lučovnik

11.40 - 12.00

Kdaj napotiti nosečo žensko s sladkorno boleznijo na sekundarni/terciarni nivo? Gabrijela Bržan Šimenc

12.00 - 12.10

Diskusija

12.10 - 12.40

1. SATELIT

12.40-14.00

Kosilo

14.00 - 14.30

2. SATELIT

COVID-19 IN NOSEČNOST

14.30 - 14.45

Priporočila za nosečnice med epidemijo COVID-19: Ali so nosečnice s sladkorno boleznijo bolj ogrožene med epidemijo COVID-19? Marijana Vidmar Šimic

14.45 - 15.00

COVID-19 in nosečnostna sladkorna bolezen- predstavitev naših podatkov Draženka Pongrac Barlovič

15.00 - 15.15

Edukacija in telemedicina med COVID-19 Melita Cajhen

15.15 - 15.25

Diskusija

15.25 - 17.20

DELAVNICE

DELAVNICA 1 30 minut

Oralni glukozno - tolerančni test Anica Peršak, Mojca Lunder, Katja Starc

DELAVNICA 2 30 minut

Kako sestavimo optimalni jedilnik za nosečnice s sladkorno boleznijo? Melita Cajhen, Draženka Pongrac Barlovič, Nataša Trtnik, Klara Zorko

DELAVNICA 3 30 minut

Stigma in PO(MOČ) besed Ana Munda, Jana Klavs, Severina Rek

17.20

ZAKLJUČEK SREČANJA IN EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK

Splošne informacije

Srečanje je namenejeno timom, ki skrbijo za nosečnice s sladkorno boleznijo. Dogodek bo sestavljen iz predavanj in treh delavnic v manjših skupinah. Kotizacije ni, dogodek bo omejen na 50 udeležencev.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Izobraževanje bo potekalo ob upoštevanju PCT pogojev, v zaprtih prostorih je obvezno nošenje obraznih mask. V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV.a. (Ur.l. RS 146/2) smo dolžni preveriti izpolnjevanje PCT pogoja udeležencev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Odjave
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do tri dni pred začetkom izobraževanja.

Dodatne informacije na melita.cajhen@gmail.com

Organizacijski odbor: Draženka Pongrac Barlovič, Melita Cajhen, Klara Zorko, Jana Klavs