Prvi koraki pri uvajanju NaVTeZ v Sloveniji s spoznavanjem izkušenj in dobrih praks iz tujine

Organizator

Zdravniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico - Zvezo

E mic@zzs-mcs.si
Datum & čas

17/11/2023

10:00

Lokacija

Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

9.30 - 10.00

Sprejem in registracija

10.00 - 11.45

Uvodni del srečanja prof. dr. Bojana Beović, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije

prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS

10.10

Od koncepta do uvedbe prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med.

10.25

Izzivi merjenja zdravstvenih izidov zdravstvenih obravnav prof. dr. Valentina Prevolnik Rupelj

10.40

Izzivi spremljanja stroškov zdravstvenih obravnav prof. dr. Petra Došenovič Bonča

11.55

NaVTeZ z vidika pacientov mag. Gregor Cuzak

11.10

Predstavitev primera dobre tuje prakse s področja kardiologije

11.20

Predstavitev primera dobre tuje prakse s področja ortopedije

11.30

Predstavitev primera dobre tuje prakse s področja oftalmologije

11.45 - 12.45

Samopostrežno kosilo

13.00 - 15.30

Praktične izobraževalne delavnice:

Kako vzpostaviti merjenje izidov zdravljenja v redni klinični praksi?

Delavnica za področje kirurgije

Delavnica za področje ortopedije

Delavnica za področje oftalmologije

Splošne informacije

V dokumentu Usmeritve za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave (NaVTeZ) v Sloveniji je predvideno postopno uvajanje NaVTeZ za izbrane specialnosti. Pri snovanju programa tega dogodka smo kot posebej primerne definirali področja oftalmologije, kardiologije in ortopedije. Dogodek je namenjen timom iz slovenskih zdravstvenih organizacij, ki želijo razviti in implementirati vsaj določene elemente NaVTeZ s poudarkom na vzpostavitvi merjenja izidov zdravljenja.

Kotizacija za izobraževanje je 50 €.