Program izobraževanja nacionalni protokoli v zobozdravstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

E cok.marina@gmail.com
Datum & čas

3/6/2022

15:45

Lokacija

Spletno okolje Google meet

15.45 - 16.00

Prijava in registracija udeležencev

16.00 - 16.10

Uvod in otvoritev srečanja Damjana Grubar, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

16.10 - 16.30

NP Priprava zobne ambulante Andrejka Turk, zobozdravstvena asistentka

16.30 - 16.50

NP Priprava pacienta na stomatološki pregled Andrejka Turk, zobozdravstvena asistentka

16.50 - 17.10

NP Točenje vode na zobozdravniškem stolu Valerija Skopec, dipl. m. s., univ. dipl. soc. ped.

17.10 - 17.30

NP Čiščenje in razkuževanje zobozdravniškega stola Valerija Skopec, dipl. m. s., univ. dipl. soc. ped.

17.30 - 17.40

Odmor

17.40 - 18.00

NP Kontrola čistosti zob v skupini Marina Čok, m. s. s spec. znanji

18.00 - 18.20

NP Ščetkanje zob v vrtcu in šoli Marina Čok, m. s. s spec. znanji

18.20 - 18.40

NP Kontrola čistosti zob pri individualni vzgoji za ustno zdravje Damjana Grubar, dipl. m. s.

18.40 - 19.00

NP Individualna vzgoja za ustno zdravje Damjana Grubar, dipl. m. s.

19.00 - 19.30

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 100€ (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 50€).

Vloga za pridobitev licenčnih točk je oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: damjana.grubar@gmail.com ali cok.marina@gmail.com