Proces zdravstvene nege z uporabo klasifikacij NNN

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E kaucic@siol.net
Datum & čas

15/2/2023

09:00

Lokacija

V veliki predavalnici Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, Ulica heroja Jevtiča 5 v Mariboru.

Poglej na zemljevidu

Cilji usposabljanja

Udeleženci se seznanijo z:

  • teoretičnimi izhodišči procesa zdravstvene nege, oceno stanja na podlagi različnih modelov, teorij (teorija V. Henderson, teorija D. Orem, model M. Gordon – Funkcionalni vzorci zdravega obnašanja, … idr.),
  • uporabo negovalnih diagnoz NANDA-I, izidov zdravstvene nege (NOC) in intervencij zdravstvene nege (NIC) ter znajo predstavljene vsebine uporabiti v klinični praksi.

Predstavitev predavateljic

  • Doroteja Rebec, diplomirana medicinska sestra, magistrica zdravstvene nege je višja predavateljica na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Je članica skupine za slovenske negovalne diagnoze SLONDA in članica stalne delovne skupine za paliativno zdravstveno nego in oskrbo pri Zbornici – Zvezi. Procesna metoda dela v zdravstveni negi je vsebinska stalnica, s katero se je ukvarjala že v času delovanja v Splošni bolnišnici Izola. Kasneje se je z vključitvijo v skupino SLONDA, kot tudi z zaposlitvijo na fakulteti začela poglobljeno ukvarjati s procesno metodo dela in z uporabo standardiziranega jezika negovalnih diagnoz ter NOC in NIC klasifikacij. V okviru skupine SLONDA sodeluje pri prevodu in pripravi NNN klasifikacij za uporabo v slovenski zdravstveni negi, ravno tako je aktivna v izobraževanju strokovnjakov iz prakse.
  • Tamara Lubi, diplomirana medicinska sestra, univerzitetno diplomirana organizatorica je zaposlena v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, na delovnem mestu koordinatorice sistema vodenja kakovosti in koordinatorice v zdravstveni negi. Organizira, koordinira, izvaja, preverja in vrednoti vse naloge in aktivnosti, ki predstavljajo področje dela sistema vodenja kakovosti in varnosti. Je certificirana mediatorka, članica komisije za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, članica upravnega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor in predsednica delovne skupine SLONDA za razvoj negovalnih diagnoz na področju zdravstvene nege pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Je tudi habilitirana visokošolska učiteljica, predavateljica za področje zdravstvene nege.

8.30 - 9.15

Registracija udeležencev

9.15 - 9.30

Uvodni pozdravi doc. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju, Ksenija Pirš, mag. zdr. ved., predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

9.30 - 11.30

Teoretična izhodišča procesne metode dela s poudarkom na diagnosticiranju v zdravstveni negi viš. pred. Doroteja Rebec

11.30 - 11.45

Odmor

11.45 - 13.45

Diagnosticiranje na primeru s praktično uporabo negovalnih diagnoz po taksonomiji II v NANDA-I 2018-2020« (delo poteka v dveh delavnicah)

Delavnica I: viš. pred. Doroteja Rebec

Delavnica II: pred. Tamara Lubi

13.45 - 14.15

Odmor

14.15 - 15.00

Predstavitev klasifikacij NOC in NIC viš. pred. Doroteja Rebec

15.00 - 15.15

Odmor

15.15 - 16.45

Prikaz uporabe NOC in NIC na praktičnem primeru pred. Tamara Lubi

16.45 - 17.00

Zaključek pred. Tamara Lubi

17.00 - 17.15

Podelitev potrdil in evalvacija delavnice

Splošne informacije

Učna delavnica je namenjena visokošolskim učiteljem, sodelavcem, učiteljem zdravstvene nege in kliničnim mentorjem v učnih zavodih.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €).
V kotizacijo je vključena udeležba na delavnici, e-gradivo, pogostitev v odmorih in e-potrdilo o udeležbi. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Število mest na delavnici je omejeno. Na delavnico se je možno prijaviti najkasneje do 10. 2. 2023, preko portala Zbornice – Zveze.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko, 00 0203-15022023, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov:
barbara.kegl@gmail.com (mag. Barbara Kegl) ali kaucic@siol.net (dr. Boris Miha Kaučič)

Programsko organizacijski odbor
dr. Boris Miha Kaučič, mag. Barbara Kegl, Danica Artnak, Lucija Matić

Vljudno vabljeni,

Predsednik sekcije
doc. dr. Boris Miha Kaučič, znan. sod.