Pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku

Organizator

Zbornica - Zveza v sodelovanju s sekcijo reševalcev v zdravstvu

T 041 927 555 E vitkav@gmail.com
Datum & čas

7/12/2023

08:00

Lokacija

Prostori ZZS Maribor, Partizanska cesta 19, Maribor

Splošne informacije

Izobraževanje je v postopku pridobitve licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV-jem znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50-odstotni popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze, SI56 0203 1001 6512 314 in sklicna številka SM0298, P001 ali s pripisom za Sekcijo reševalcev.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemajo na vitkav@gmail.com