Pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku

Organizator

Zbornica - Zveza v sodelovanju s sekcijo reševalcev v zdravstvu

T 041 927 555 E vitkav@gmail.com
Datum & čas

15/3/2024

07:45

Trajanje: dni
Lokacija

Prostori ZZS Maribor, Partizanska cesta 19, Maribor

Splošne informacije

Izobraževanju pripada 11 licenčnih točk.

Udeleženci morajo za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju plačati kotizacijo. Višina kotizacije za izvajalce zdravstvene ali babiške nege znaša 400€ zgodnja registracija, 450€ pozna (v mesecu) izvajanja tečaja. Plačilo kotizacije je pogoj za zagotovilo prostega mesta na strokovnem izobraževanju in mora biti izvedene vsaj 15 dni pred tečajem. Kotizacija za študente ZBN je 200 € (število mest omejeno).
Članom Z – Z se pri kotizaciji prizna 50 % popust.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze, SI56 0203 1001 6512 314 in sklicna številka SM0298, P001 (referenca 00 0298-001)

V ceni bo vključeno kosilo oba dneva in večerja prvi večer.

Prijava

Prijave niso več mogoče. Naslednje izobraževanje bo v mesecu oktobru. Prijave sprejemajo na vitkav@gmail.com

Dodatne informacije

Datum naslednje izvedbe delavnice: 11. in 12. oktober 2024
Kraj izvedbe: Maribor
Lokacija: Prostori ZZS